Hölynpöly ja kyseenalaiset opit naamioituvat tieteeksi – Uutuuskirja auttaa tunnistamaan pseudotieteen

Astrologia, parapsykologia, uskomuslääkintä, kreationismi… Pseudotiede on ilmiö, joka on pitkään askarruttanut tieteentekijöitä ja filosofeja. Miten pseudotieteen erottaa aidosta tieteestä? Miten jonkin uutisen tai tutkimustuloksen tieteellisyyttä voidaan arvioida? Entä mitä pseudotieteestä ilmiönä voi oppia?

Pseudotieteet pyrkivät hämärtämään tieteen rajoja. Pseudotiede voi olla ilmiselvää huuhaata tai ovelasti naamioitua tieteellisen oloista tutkimusta. Tällainen tieto leviää internetissä ja mediassa kulovalkean tavoin, joten on tärkeää osata arvioida tutkimustiedon tieteellisyyttä.

Tieteen valepuvussa tarkastelee pseudotiedettä niin tieteenfilosofian, kognitiivisen psykologian kuin tieteenhistoriankin näkökulmista. Pseudotieteet hyödyntävät ihmisen tiedonkäsittelyn heikkoja kohtia luodakseen uskottavuuden vaikutelmaa. Niiden taustalla vaikuttavat inhimilliset erehdykset, kuvitelmat, voimakkaat uskomukset sekä ihmisen ajattelun vinoumat. Teos esittelee esimerkkejä erilaisista pseudotieteellisistä teorioista ja menetelmistä, jotka ovat jääneet elämään tai olleet ohimeneviä ilmiöitä. Muutamaa tieteen näkökulmasta kyseenalaista oppia analysoidaan teoksessa syvällisemmin.

Myös tieteessä tehdään virheitä ja epäluotettavia havaintoja. Yksi tieteen pseudotieteestä erottava tekijä onkin sen halu ja kyky korjata itseään. Siinä missä pseudotieteessä voidaan takertua perusteettomiin uskomuksiin entistäkin tiukemmin, tieteen tavoitteena on korjata virheensä ja lähestyä totuutta. Yksi teoksen keskeinen viesti onkin, että tämä pyrkimys tekee tieteellisestä tiedosta erityisen luotettavaa.

Kirjoittaja
Petri Paavilainen, FT, dos., on tietokirjailija ja kognitiivisen neurotieteen yliopistonlehtori Helsingin yliopiston psykologian ja logopedian osastossa.

Tieteen valepuvussa – Mitä pseudotiede on ja miksi siihen uskotaan
ISBN 9789523452411
Gaudeamus 2023

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy