Hyvä mieli, kirjan arvio

cof

Kulttuuri- ja tiedetoimittaja Tapio Sippoin

Hyvä mieli; Päivitä aivosi parempaan elämään on erikoinen (ja etenkin kirjoittajiensa mielestä) käytännöllinen opaskirja omien aivojen hakkeroimiseen tai päivittämiseen paremmin toimiviksi. Kirjassa on 224 sivua. Kirjailijat Maija Haavisto ja Kaj Sotala kirjoittavat yhdessä dialogina sivut 34-42, ja muu kirja onkin vuoron perään sijoitettuja lyhyitä tekstejä, suunnilleen joka toinen Haaviston ja joka toinen Sotamaan kirjoittamia.

Kirjan hyviä puolia on nopealukuisuus ja helppolukuisuus, sekä tuore tapa kirjoittaa mielipidetekstiä ns. tutkivassa tieteellisessä viitekehyksessä. Hyvänä ominaisuutena voi kirjalle laskea myös sen realismin, skeptikon asenteen, sopivahkon kyynisyyden ja jonkin sortin huumorin. Lisäksi tämän kirjan ja kirjailijoiden monipuolisesti ilmenevä rehellisyys on erittäin hieno asia. Ansiokasta on myös avoimuus Haaviston kirjoittamassa luvussa, jossa käsitellään nootrooppeja ja adaptogeenejä.

Kritiikkiä

Kriittisemmin kun kirjaa tarkastelee, voi havaita, että vaikka kirja on hyvä lukukokemus, on se myös kirjoitettu hiukan levottomasti ja melko jäsentymättömästi, eli siitä puuttuu selkeämpi punainen lanka ja ns. juonen aasinsiltarakenne. Päälle liimatun makuisesti punaiseksi langaksi on sitten keksitty tuo ”päivitä aivosi parempaan elämään” -teema. Kirja vaikuttaa kirjoitetun kokoilemalla kirjailijoita miellyttäviä ja mietityttäviä asioita.

Käytännössä kirjassa on koosteena yleistä asiaa, tiedettä ja mielipiteitä, vaihtelevaksi juttupötköksi aseteltuna, josta pötköstä sitten kirja rakentuu. Tämä sekapötkötys ei kuitenkaan haittaa paljoakaan, jos ollenkaan. Se muuttaa kuitenkin kirjan luonteen enemmän fiksuksi mielipidekirjoituskokoelmaksi kuin terävästi aivojen päivittämisen taitoa opettavaksi perinteispedagogiseksi oppikirjaksi.

Ja kiitosta

Kiitosta voin myös antaa siviilirohkeudesta, sillä omista kokemuksistaan ammentavat kirjoittajat kertovat vaillinaisuutensa rohkeasti, eivätkä he esiinny asiansa huipputietäjinä vaan ns. tavallisina kansalaisina. Maija Haavisto ja Kaj Sotala esittelevät sekä mielipiteitä että konkreettisia keinoja parantaa kognitiivisia, sosiaalisia ja emotionaalisia kykyjä kuten stressinsietoa, ahdistuksenhallintaa ja kommunikaatiotaitoja. Teoksessa käsitellään lyhyesti erilaisia itseterapiamuotoja, hypnoosia ja monia muita tapoja vaikuttaa aivojen toimintaan. Näistä mainitsen nyt mm. buddhalaisen meditaation harjoitukset Vipasana ja Metta, sekä sanaläjät Internal Family System ja Core Transformation.

Kirjan kulku

Kirjan alku menee muutamien psykologisten menetelmien subjektiivispainotteisessa esittelyssä. On miettimisen arvoista, voiko niillä sinällään päivittää aivojaan. Kirjailijat onnistuvat tässä pohdiskelussa tolkullisesti. Kirjan loppupuolella Kaj Sotala käy läpi buddhalaisen meditaation eri tekniikoita ja humoristisesti tutkii myös niihin liittyvää ajattelutapaa ja uskomuksia. Kirjan lopussa on Maija Haaviston kirjoitusta, jossa käsitellään oikeastaan mielipiteitä siitä, kuinka vammaisuus Maijan mielestä koetaan. Tämä mielipidekirjoitus on osin irrallaan kirjan aivojen kehittämisen teemasta, mutta sen tarjoamat tulokulmat ovat siitä huolimatta kiinnostavia. Aivan lopuksi on kirjoitukset neuroplastisuudesta ja vertaishakkeroinnista.

Kirjan markkinointimateriaalissa kirjailijat esitelään näin: ”Maija Haavisto on lääketieteeseen erikoistunut tietokirjailija, runoilija ja vammaisaktivisti, jolta on aiemmin julkaistu 15 teosta. Kaj Sotala on tekoälyn ja ihmismielten toimintaa tutkiva kognitiotieteilijä, joka on myös opiskellut IFS-terapiaa.

Kirjan tiedot

Kirjan nimi: Hyvä mieli

Alaotsikko: Päivitä aivosi parempaan elämään

Kirjailijat: Maija Haavisto ja Kaj Sotala

ISBN 978-951-877-085-8

Kieli: Suomi

Julkaistu: 2020-01-01

Kustantaja: Oppian

Sivumäärä: 224

https://oppian.fi/hyva-mieli/

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy