Lähemmäksi muuta Suomea, kirjan arvio

5.2.2023 Kirjallisuustoimittaja Tapio Sippoin

Tänä vuonna (2023) julkaistu, Ville Jalovaaran kirjoittama, Lähemmäksi muuta Suomea, rajaseututyötä 100 vuotta, kartoittaa monille suhteellisen vierasta historian tutkimuksen aluetta, ja samalla Suomen ja Venäjän välisen rajan ja rajankäynnin historiaa.

Herättävää on, kuten kirjassa sanotaan: ”Nuori tasavalta harjoitti normaalia valtioiden välistä kanssakäymistä vain länsirajoillaan”. Historiallinen todellisuus muodostui itärajalla uhkakuvien pelikentäksi. Rajaseututyö käynnistyi 1920- ja 1930 luvuilla. Erityisesti rajaseututyön aloittamista perusteltiin Neuvosto-Venäjän uhalla (kirjan sivu 151). Vahvoja toimijoita olivat Suomalaisuuden Liitto ja Suomen Rajaseutuyhdistys, sekä maanpuolustusjärjestöt kuten suojeluskunnat.

Kirja on hiukan kuivahko teos, kuten historin tietokirjat niin usein. Kirja käy ansiokkaasti siivilöiden läpi rajaseututyön historian ilmiöitä, siihen liittyyviä toimijoita, yhdistyksiä ja henkilöitä. Tilanteet ja ajat ovat vaihdelleet. Tuon vaihtelun historian kuvaileminen on merkityksellinen teko. Karjalan kysymyksen ja ns. idänkaupan, rajaseudun ihmisten identiteettien ja vääjäämättömän kulttuurien kanssakäymisen tuottamista taloudellisista, poliittisista ja sosiokulttuurillisista jännitteistä saa maukkaan sopan, josta voi kirjoittaa tällaisen kirjan.

Asenteeltaan kirja on hyvin tietokirjamainen, neutraalia lähestymistapaa ja fiksua historian tutkimusta kunnioittava. Kirja on selkeästi kirjoitettu ja suhteellisen nopea- ja helppolukuinen. Kirja soveltuu sellaisenaan luotettavan tasoiseksi lähdeaineistoksi rajaseututyön teemaa suoraan tai välillisesti käsitteleviin tieteellisiin tutkielmiin, sekä esim. lukion historian opetukseen oheismateriaaliksi. Kirjan asia ei sinällään varmaankaan kosketa perusnormisuomalaista, mutta jokaista sivistävää historian tutkimusta arvostavan mieltä kirjan anti toki lämmittää.

Itselleni kirja avasi monia sellaisia näkökulmia, joihin olin aikaisemmin kiinnittänyt vain vähäistä huomiota. Suosittelen kirjaa kaikille Suomen historiasta syvällisemmin kiinnostuneille ja maanpuolustushenkisille lukijoille. On hyvä ymmärtää historian kautta mistä juuri nytkin on kyse Venäjän ja Suomen rajalla.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy