Mitä pitäisi tehdä, jos maailma ei lopukaan?

William MacAskill: Ihmiskunnan tulevaisuuden historia – miljoonan vuoden näkökulma

Mestarillinen uutuusteos ennustaa ihmiskunnalle pitkää tulevaisuutta ja selvittää, miten varmistamme paremman maailman tuleville sukupolville.

Nykyaika on täynnä maailmanlopun ennusteita: ilmastokriisi tuo mukanaan ennennäkemättömiä ongelmia emmekä tiedä, miten niistä selvitään. William MacAskillin näkökulma on toinen: ihmiskunta on vasta elämänsä alussa, ja meistä riippuu, millaisessa maailmassa tulevaisuuden ihmiset elävät. Miksi meistä? Koska elämme poikkeuksellisten muutosten aikaa. Niin teknologiassa, yhteiskunnissa, ympäristössä kuin taloudessakin on tapahtunut valtavia muutoksia elinaikanamme. MacAskill nostaa esimerkiksi tekoälyn. Tämänhetkiset päätöksemme tekoälyn kehittämisen ja valvonnan suhteen vaikuttavat tulevaisuuden ihmisten elämään dramaattisesti.

Voimme tehdä tulevaisuudesta paremman kahdella tavalla: torjumalla pysyviä katastrofeja, jolloin ihmiskunnalla on mahdollisuus selviytyä, ja muuttamalla sivilisaation kehityspolkua niin, että ihmiskunnan elämästä tulee mahdollisimman hyvä niin kauan kuin lajimme on olemassa. MacAskill listaa uhkia tekoälyn vallankumouksesta laboratorioista karanneisiin pandemioihin, toki ilmastokriisiä unohtamatta.

Fyysisten uhkien lisäksi MacAskill nostaa esiin moraalin ja arvojen muutoksen sattumanvaraisuuden ja ottaa historiasta esimerkin: orjakaupan lopettamisen. Orjakauppa ja orjatyövoiman käyttö olivat hyvin tuottoisaa toimintaa, mutta vastoin kaikkia todennäköisyyksiä se lopetettiin, koska pieni piiri ihmisiä sai muutetuksi moraalikäsityksiä siihen suuntaan, että ihmisten omistaminen ei enää käynyt päinsä. Tästä voi päätellä, että yksittäistenkin ihmisten äänellä voi olla valtava merkitys tulevaisuuden ihmisille ja että toisaalta moraalikäsitykset voivat muuttua myös huonommiksi, jolloin orjuuden kaltaiset ilmiöt voivat palata.

Ihmiskunnan tulevaisuuden historia on ajatuksia myllertävä teos, joka tarjoaa niin nykyhetken yläpuolelle kohoavia ideoita kuin konkreettisia toimintaohjeitakin. Ennen kaikkea teos todistaa vakuuttavasti, mihin toimiin on tärkeintä keskittyä, kun vielä voimme. Tunnetun sanonnan mukaan hyvä yhteiskunta syntyy, kun vanhat miehet istuttavat puita, joiden alla he eivät koskaan itse tule istumaan. Me luomme valinnoillamme tulevaisuuden historiaa.

William MacAskill (s. 1987) on Oxfordin yliopiston filosofian professori ja efektiivisen altruismin puolestapuhuja. Hän toimii johtajana Forethought Foundation for Global Priorities Research -organisaatiossa. Se pyrkii akateemisen tutkimuksen avulla selvittämään, kuinka suunnata resursseja sellaisiin toimiin, joista on eniten hyötyä koko maailman kannalta. MacAskill on ollut Forbes30-listalla ja on suosittu TED-esiintyjä.

Kirja ilmestyy 29.9.

Atena

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy