Moraalia tavallisille ihmisille, ei pyhimyksille

Julkaistu: 20.03.2023, niin & näin

Mikä on paheistamme pahin? Tekopyhyys, petturuus, ylpeys – vai sittenkin julmuus? Judith Shklarin Tavanomaisia paheita sukeltaa ihmisen arkiseen ilkeyteen ja pikkumaisuuteen ja kohoaa sieltä pohtimaan poliittisten järjestelmiemme perustuksia. Tässä tyystin ainutlaatuisessa teoksessa äänessä eivät ole ensi sijassa filosofit vaan romaanien, näytelmien ja runojen hahmot eri vuosisadoilta. Se on filosofiaa kenelle tahansa.

Shklar kyseenalaistaa taipumuksemme kauhistella tekopyhyyttä ja vilpillisyyttä. Itse asiassa ne voivat olla välttämättömiä ominaisuuksia monikasvoisessa liberaalissa demokratiassa, kunhan ne eivät pääse hallitsemaan. Paheista meidän tulisi asettaa julmuus etusijalle: vapaan yhteiskunnan ytimessä on julmuuden estäminen – mutta ei kaikin keinoin, sillä siinäkin aukeaa polku fanaattisuuteen. Hyvää yhteiskuntaa ei luoda pyhimyksille vaan tyystin tavanomaisille ihmisille.

Judith Shklar (1928–1992) oli filosofi ja poliittinen teoreetikko, ja Tavanomaisia paheita (1984) on hänen tunnetuin teoksensa. Viime vuosina se tuli suurelle yleisölle tunnetuksi yhdysvaltalaisesta tv-sarjasta The Good Place. Iästään huolimatta teos on nyt kipeän ajankohtainen: ounastellessaan liberaalin demokratian ihanteiden kohtaamia vaaroja hän ennakoi monia yhä henkilökeskeisemmän politiikan ja uuden julmuuden muotoja. Kamppailu vapauden puolesta ja julmuutta vastaan ei lopu koskaan.

Judith Shklar
Tavanomaisia paheita
(Ordinary Vices, 1984)
Suom. Tapani Kilpeläinen
291 sivua
ISBN: 978-952-7478-01-1
Sähkökirjan ISBN: 978-952-7478-02-8
Hinta 35€
Sähkökirjan hinta 24,95€

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy