Naiset pyhyyden tulkkeina kokoaa yhteen naisten tekstejä eri ajoilta

Antiikin, keskiajan ja uuden ajan naisilla oli nykyaikaa rajallisemmat mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskunnassa. Jotkut naiset kuitenkin kirjoittivat: esimerkiksi kirjeitä, runoja, päiväkirjoja, muistelmia tai oppineita tekstejä. Tekstit avaavat uudenlaisen ikkunan menneisyyden naisen elämään.

Naiset pyhyyden tulkkeina on laaja kokoelma naisten tekstejä eri aikakausilta. Teokseen on koottu monipuolisesti erilaisia tekstejä kristinuskon, islamin ja juutalaisuuden parista sekä eri kulttuuripiireistä. Suurin osa teksteistä on tässä kokoelmassa ensimmäistä kertaa suomeksi. Suomentajien johdannot rikastavat tekstejä ja auttavat ymmärtämään niiden konteksteja.

”Tämä teos antaa äänen eri aikoina ja eri kulttuuripiireissä eläneille ja vaikuttaneille historian naisille heidän itsensä kirjoittamien, uskontoon tavalla tai toisella kiinnittyvien tekstien pohjalta”, sanovat teoksen toimittajat Virpi Mäkinen ja Elina Vuola.

Kokoelman kirjoituksissa naiset pohtivat uskontoa ja naisena olemisen ehtoja yhtäältä vaimon, äidin ja lesken ja toisaalta nunnan, mystikon, marttyyrin ja hallitsijan rooleista käsin. Uskontoa ja sen arvoja ja perinteitä tulkitaan arkielämän näkökulmasta, mutta teksteissä pohditaan myös opillisia ja naisen asemaan liittyviä kysymyksiä.

Toimittajat
Virpi Mäkinen
, dosentti, toimii teologisen etiikan ja sosiaalietiikan vanhempana yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa.

Elina Vuola, TT, on globaalin kristinuskon ja uskontodialogin professori Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa.

Virpi Mäkinen & Elina Vuola (toim.)
Naiset pyhyyden tulkkeina – Kirjoituksia uskonnosta, sukupuolesta ja elämästä antiikista uudelle ajalle
ISBN 9789523452374
Gaudeamus 2023

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy