Tieteen päivien kirja katsoo historiaan ja tulevaisuuteen – näkökulmat ulottuvat Suomen esihistoriasta tulevaisuuden teknologioihin

9.1.2023, Gaudeamus

Keskiviikkona 11.1. alkavien Tieteen päivien teemana on Alku. Ilari Hetemäen, Outi Fingerroosin, Tuomas Heikkilän ja Jouko Rikkisen toimittamassa Tieteen päivien kirjassa Alusta alkuun eri tieteenalojen tutkijat kartoittavat historiallisia alkuja ja murroksia, uusia tutkimusavauksia sekä tulevaisuuden haasteita.

Alun määrittäminen on aina ollut vaikeaa. Voidaan esimerkiksi kysyä, milloin jokin perinne, laji tai luova idea on syntynyt. Määrittääkö alku myös loppua vai toisinpäin?

Vuoden 2023 Tieteen päivien kirja Alusta alkuun tuo esiin eri tieteenaloja yhdistäviä näkökulmia ja nostaa esiin tutkitun tiedon tärkeyden. Teos kartoittaa historiallisia kehityskulkuja ja murroskohtia, tutkimusavauksia ja uusia alkuja sekä kurkistaa tulevaisuuteen.

Kirjan ensimmäisessä osassa kuljetaan esihistorialliselta ajalta kohti nykypäivää. Tutkijat valaisevat mm. Suomen alueen varhaista asutusta, vuoden 1323 Pähkinäsaaren rauhan rajan suhdetta nykysuomalaisten varallisuuteen ja kulutukseen, Suomen teollisuuden monia alkuja sekä maamme selviämistä sisällissodasta. Lisäksi tarkastellaan kielten evoluutiota, suomen kielen alkua ja suomenkielisen tieteen syntyä.

Toinen osa esittelee uusien tieteenalojen alkua ja tutkimusavauksia, kuten tekoälyn soveltamista. Kolmannessa osassa taas pohditaan tulevaisuuden haasteita ja uusia alkuja. Muutoksia tuovat esimerkiksi ruoan kuluttamisen ja tuottamisen murros, tekstiilien kierrätys ja tietoliikenteen nopeutuminen. Aiemmin tuntemattomia haasteita syntyy esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa, jossa kaupunkilaisten tarpeita tulisi kuunnella paremmin.

Kirjan epilogi käsittelee suurta tulevaisuuden kysymystä, viimeisimmän geologisen kauden antroposeenin jälkeistä aikaa. Esille nousevat jäljet, jotka ihminen jättää itsestään maapallolle, sekä planeetan ekosysteemien ja eliöyhteisöjen toipuminen.

Lisätietoa Tieteen päivistä tapahtuman sivuilla.

Toimittajat

Ilari Hetemäki, FM, on Tieteen päivien pääsihteeri (2007–2023).

Outi Fingerroos, FT, dosentti, on professori Jyväskylän yliopiston Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -tutkinto-ohjelma KUMU:ssa.

Tuomas Heikkilä, FT, on kirkkohistorian professori Helsingin yliopistossa.

Jouko Rikkinen, FT, on kasvitieteen professori Helsingin yliopistossa.

Ilari Hetemäki, Outi Fingerroos, Tuomas Heikkilä & Jouko Rikkinen (toim.)
Alusta alkuun
ISBN 9789523452046
Gaudeamus 2023

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy