Uutuuskirja kertoo hyvästä kuolemasta keskiajalla

Kuolema oli keskiajalla yhteisöllinen tapahtuma. Kuolemaan valmistauduttiin yhdessä, kuolevan ympärille keräännyttiin ja kuoleman jälkeen yhteisö huolehti omakätisesti jäsenensä hautaan. Rajujen ruttoaaltojen myötä kuolemalla ja kuolinhetkellä oli merkittävä uskonnollinen ja kulttuurinen rooli 1300- ja 1400-lukujen Euroopassa.

Kuolema keskiajalla kertoo siitä, miten ihmiset kokivat kuoleman ja siihen valmistautumisen. Teos tarkastelee sitä, minkälaisia uskomuksia ja arvoja keskiajan ihmiset liittivät kuolemaan. Kirjan aineistona on runsaasti aikakaudelle tyypillisiä ihmekertomuksia, joissa kuolleeksi tulkittu henkilö palasi takaisin elävien kirjoihin. Nämä lähteet ja kiinnostavat tapausesimerkit paljastavat esimerkiksi, miten kuolema todettiin ja miten hautaukseen valmistauduttiin.

Kuolema oli osa keskiajan arkea, mutta se ei ollut koskaan tavanomaista. Kuolinhetkeen liittyi paljon rituaaleja ja suuria tunteita. Koska kuolema oli tuttu vieras, jokainen tiesi, että viimeisiä henkäyksiä vedetään nimenomaan kolme kertaa, että vainaja lasketaan tämän jälkeen lattialle ja että ruumiin äärellä poltetaan vahakynttilöitä. Hyvän kuoleman tavoittelu oli keskiajalla niin tärkeää, että sitä varten kirjoitettiin jopa erityisiä opaskirjoja.

Kuolema keskiajalla tuo esiin eron tuonpuoleista korostavan keskiajan ja hetkessä elämistä painottavan nykypäivän välillä. Keskiajan ja nykyhetken väliltä löytyy kuitenkin myös yhtäläisyyksiä – kuolevaisuuden käsitteleminen yhdistää ihmisiä tunnetasolla läpi vuosisatojen. Vaikka ihmiset olivat keskiajalla henkisesti valmistautuneita viimeiseen matkaansa, teos osoittaa, että kuolema oli keskiajalla (kuten nykyäänkin) myös tragedia yksilölle ja perheelle.

Tyypillistä keskiajalle oli kuolemisen ja surun yhteisöllisyys. Kuolevaa ei jätetty yksin, vaan hänen henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnistaan pyrittiin pitämään huolta. Kuolema oli prosessi, johon perhe, naapurit ja joskus jopa ventovieraat ottivat osaa.

”Yksinäistä kuolemaa pidettiin tragediana keskiajalla siinä missä nykyäänkin. Vaikka kuolemaan liittyvät rituaalit ja uskonnollinen toiminta eivät ole nyky-Euroopassa niin tärkeässä asemassa kuin keskiajalla, yhteisöllisyyden merkitys ei silti ole vähentynyt kuolinhetkessä ja surun käsittelyssä.”

Kirjoittaja
Jyrki Nissi, historiantutkija, FT, on myöhäiskeskiajan kuolemaan ja ihmeisiin erikoistunut tutkijatohtori Tampereen yliopistossa.

Jyrki Nissi
Kuolema keskiajalla
ISBN 9789523452398
Gaudeamus 2023

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy