Kansalliskielten asema turvattava hallitusohjelmassa

Leena Nissilä. Kuva: May Wikström, Kotus.

31.01.2023, Kotimaisten kielten keskus

Huoli suomen ja ruotsin kielten käyttöalan kaventumisesta ei ole Kotuksen johtajan Leena Nissilän mukaan turha.

Kotimaisten kielten keskus (Kotus) esittää, että tulevassa hallitusohjelmassa turvataan kansalliskielten eli suomen ja ruotsin asema. Tarvittaviin toimenpiteisiin on osoitettava riittävästi resursseja.

Kotuksen johtaja Leena Nissilä kirjoittaa uudessa blogissaan, että suomella ja ruotsilla on jatkossakin oltava turvattu asema esimerkiksi koulutuksen, median, palveluiden ja hallinnon kielinä. Myös kaikissa muissa yhteiskunnan ydintoiminnoissa mahdollisuus kansalliskielten käyttöön on taattava jatkossakin.

Huoli kansalliskielten käyttöalan kaventumisesta on viime aikoina tuotu julki monissa yhteyksissä. Huolen taustalla on erityisesti englannin käytön laajentuminen. Asia on tärkeä, eikä huoli ole Nissilän mukaan turha. Käyttöalan kaventuminen voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kieltä käytetään joillakin elämänalueilla entistä vähemmän eikä sillä ilmaisuvoiman heiketessä enää pystytä kertomaan kaikkea tarvittavaa. Nissilä tähdentää, että tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä ovat rinnakkaiskielisyys ja erilaiset monikieliset ratkaisut.

Kotus esittää myös, että tulevalla hallituskaudella edistetään eri kielten asemaa lainsäädännössä. Saamen kielten, romanikielen, karjalan kielen ja viittomakielten asemaa tulee vahvistaa pikaisesti. Myös selkokielen asema tulee turvata lainsäädännöllä.

Kansalliskielten asemaa pohditaan meneillään olevissa selvityksissä. Kotimaisten kielten keskus tukee selvityksiä.

kotus.fi

 

 

 

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy