Älä kasaa pihalumia tielle tai puistoihin

Kuva: Veikko Somerpuro

13.12.2022, Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Pihojen ja kattojen lumien poisto ja poiskuljetus on kaikkialla Helsingissä kiinteistöjen vastuulla. Pihalumia ei saa kasata tielle tai puistoihin. Kantakaupungissa kiinteistöt vastaavat myös jalkakäytävien talvikunnossapidosta.

Lumenauraus ja muu talvikunnossapito jatkuvat ympäri kaupunkia tällä viikolla. Alkuviikon runsaat lumipyryt lisäävät työn määrää ja viivästyttävät sen valmiiksi saattamista.

Pihojen ja kattojen lumien poistosta vastuu kuuluu kiinteistöille

Pihojen lumet tulee kasata kiinteistön alueelle tai kuljettaa. Niitä ei saa kipata kadulle tai puistoon. Pihojen ja kattojen lumet ovat kaikkialla Helsingissä kiinteistöjen vastuulla, samoin kuin tonttien sisäänajokohtien avaus aurauksen jälkeen.

”Kiinteistöt ovat paikoin kasanneet pihalumiaan korkeiksi kasoiksi kaduille kaupungin poiskuljetettavaksi esimerkiksi pyöräteille tai suojateiden eteen näkemäesteiksi. Tämä lisää kaupungin työtaakkaa ja viivästyttää aurausta”, sanoo katukunnossapidon tiimipäällikkö Tarja Myller.

Katutilan käyttö on mahdollista ainoastaan lyhytaikaista kasaamista varten, jos kasaa ei mahdu tekemään piha-alueelle. Lumi tulee kuljettaa pois saman tien.

Kantakaupungissa taloyhtiöt vastaavat myös jalkakäytävistä

Helsingin kantakaupungissa kiinteistön vastuulla on lisäksi jalkakäytävien auraus, hiekoitus ja lumen poisvienti kiinteistön kohdalta. Samoin kantakaupungissa kiinteistön vastuulla on poistaa ajoradalta jalkakäytävän viereen auratut lumivallit ja kuljettaa ne kaupungin lumenvastaanottopaikoille.

Kaupunki auraa katuja hoitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Asuntokadut ovat vuorossa pää- ja joukkoliikennekatujen jälkeen.

Palautteiden käsittelyssä ruuhkaa

Runsas lumentulo on ruuhkauttaa kaupunkiympäristön asiakaspalvelua. Asukkailta pyydetään kärsivällisyyttä, sillä kaikki kadut puhdistetaan työsuunnitelman ja sään mukaan mahdollisimman pian.

Katujen ja muiden väylien talvikunnossapidosta voi jättää palautetta Helsingin kaupungin verkkosivujen kautta.

Palautteen jättäminen ei nopeuta auran saapumista asuntokadulle, vaan kadut hoidetaan ennalta määritellyn hoitoluokituksen mukaisesti.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy