Alkuviikon sateet nostivat nopeasti vedenpintoja pohjalaisjoissa (Pohjalaismaakunnat)

Kuvituskuva. Kyrkösjärven täyttökanavassa virtaa runsaasti vettä 30.8.2023.

Viime päivien runsaat sateet ovat nostaneet vedenpintoja nopeasti Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueella. Vedet ovat nousseet paikoin alaville peltoalueille ja tämä aiheuttaa haittaa viljelijöille. Maa on nyt hyvin märkää, eivätkä sateet pääse imeytymään maaperään. Mahdolliset tulevat pienemmätkin sateet nostavat vedenpintoja nopeasti.

Normaalisti keskimääräinen elokuun sademäärä alueella on noin 70 mm luokkaa, mutta tänä vuonna elokuussa on monin paikoin Etelä-Pohjanmaalla satanut noin 120 mm. Sateista elokuuta edelsi heinäkuun lopun poikkeuksellisen runsas sade. Tämän viikon maanantaina 28.8. vuorokauden sademäärä nousi paikoin 40–60 millimetriin. Esimerkiksi Alajärvellä Möksyn sadeasemalla satoi maanantaina 49 mm, Ähtärin Myllymäellä 57 mm, Isojoen Kärjenkoskella 40 mm ja Jalasjärven Hirvijärvellä 38 mm.

Lapuanjoen Liinamaassa vedenpinta nousi keskiviikkona lähelle tulvarajaa, mutta vedenpinta kääntyi lievään laskuun illan aikana. Tämän hetken vesistöennusteiden mukaan vedenpinta Liinamaassa pysyy tulvarajan tuntumassa loppuviikon ajan. Kuortaneenjärven vedenpinta on noussut noin puoli metriä elokuun tavanomaista tasoa korkeammalle ja on edelleen nousussa. Nurmonjoella ns. Nurmonjoen latvajärvien pinnat ovat nousseet tulvakorkeuksille ja juoksutukset järvistä ovat poikkeuksellisen suuria. Myös Hirvijärven ja Varpulan tekojärvien pinnat ovat nousemassa lähelle säännöstelyn ylärajoja.

Kyrönjoen vesistöalueella etenkin Seinäjoella vedenpinta on noussut korkealle ja vesi on noussut paikoin pelloille. Seinäjoen vedenpinta kääntyi keskiviikkona laskusuuntaan. Kalajärven ja Kyrkösjärven tekojärvien vedenpinnat ovat nousseet säännöstelyn ylärajojen tuntumaan. Kyrönjoen alaosalla virtaama oli torstaina aamulla 162 m3/s ja virtaaman kasvu näyttää ainakin toistaiseksi pysähtyneen. Keskimääräinen kevättulvavirtaama Kyrönjoella on noin 300 m3/s.

Ähtävänjoen vesistöalueella Alajärveen laskevan Kuninkaanjoen pinta nousi maanantain ja tiistain aikana yhteensä noin 2,6 metriä. Vedenpinta kääntyi varhain keskiviikkona laskusuuntaa ja on laskenut torstaiaamuun mennessä 1,3 metriä. Heinäkuun lopun runsaista sateista lähtien poikkeuksellisen korkealla ollut Lappajärven vedenpinta on kääntynyt taas noususuuntaan ja on nyt 30 cm korkeammalla kuin elokuun lopussa keskimäärin.

Perhonjoen vesistöalueella maanantain sademäärät olivat noin 20–35 mm. Perhonjoen vesistöalueella virtaamien nousu jäi pienemmäksi kuin Etelä-Pohjanmaalla. Tämän hetken vesistöennusteiden mukaan virtaama pienenee Perhonjoella. Patanan tekojärven pinta on noussut maanantaista torstaiaamuun mennessä noin 30 cm ja pinta on edelleen nousussa.

Myös Pohjanmaan rannikon pienemmillä vesistöalueilla sateet jäivät vähäisemmiksi kuin Etelä-Pohjanmaan jokien latva-alueilla. Virtaamien nousu jäi rannikon pienissä joissa maltilliseksi.

Tämän hetken vesistöennusteiden mukaan jokien vedenpinnat ovat kääntymässä laskusuuntaan, mutta mahdolliset sateet muuttavat tilanteen nopeasti. Erityisesti Lapuanjoen, Kyrönjoen ja Ähtävänjokien alueilla juoksutukset järvistä tulevat pysymään suurina, jotta järvien pinnat saadaan laskettua tulvatasoilta normaaleille tasoille. Etenkin tekojärviin pyritään tekemään jatkossa tilaa myös tuleville sateille.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy