Aran koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät irtisanomisiin – 16 saa lähteä

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran huhtikuussa alkaneet yt- neuvottelut ovat päättyneet 16 työntekijän irtisanomiseen. Myös useita määräaikaisia työsuhteita päätyy vielä tänä vuonna.

Lahdessa toimivassa virastossa työskentelee tällä hetkellä 74 asiantuntijaa. JUKOn neuvotteleva pääluottamusmies Ritvaliisa Rinnemaa huomauttaa, että sopeuttamistoimet ovat merkittäviä niiden kohdistuessa lähes joka neljänteen vakinaisessa virkasuhteessa olevaan aralaiseen. Kun kaikki sopeuttamistoimenpiteet on toteutettu, Araan jää 53 asiantuntijaa.

– Irtisanottaessa ja järjesteltäessä tehtäviä uudelleen olennaista on huolehtia sekä lähtijöistä että koko työyhteisön jälkihoidosta. Säästöt näkyvät jatkossa, kun henkilöstön vähentyessä kiire lisääntyy ja lakisääteisten tehtävien hoitaminen saattaa hidastua.

Talouden sopeuttamisen seurauksena viraston toimintoja tehostetaan ja järjestellään uudelleen. Henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet Ara toteuttaa tämän vuoden aikana.

Tavoitteena on sopeuttaa menot kuluvan vuoden käytettävissä oleviin määrärahoihin vuosille 2024–2028. Viraston toimintamenomääräraha on nyt noin 7,4 miljoonaa euroa ja pienenee vuoteen 2027 mennessä noin 5,8 miljoonaan euroon.

Ennen yt-neuvotteluja Ara ilmoitti alustavasti, että tarve sopeuttaa taloutta ja toimintoja edellyttää enintään 18 henkilön vähennystä.

Hallinto-, asiantuntija-, esihenkilö- ja johtotehtävissä työskenteleviä neuvotteluissa edusti muun muassa akavalainen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn pääluottamusmies.

Aran tehtävät perustuvat lakiin

Ympäristöministeriön alaisuudessa toimiva Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara on valtion virasto, joka kehittää asumista ja toimeenpanee asuntopolitiikkaa.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy