Etelä-Lappiin ennustetaan normaalia ja Pohjois-Lappiin vaikeaa kelirikkokevättä

Kuva: Vesa Joona

22.3.2023, Lapin ELY-keskus

Kelirikkokeväästä ennustetaan lähes koko valtakunnan tasolla normaalia, mutta pohjoisimmassa Lapissa kelirikko voi olla vaikeampi. Kelirikon lopullinen vaikeusaste riippuu kuitenkin vielä paljon kevään säistä. Esimerkiksi kuiva ja aurinkoinen sää sekä yöpakkaset voivat helpottaa tilannetta. Eri teiden ja jopa tieosien välillä voi esiintyä voimakasta paikallista vaihtelua.

Maaliskuun kelirikkoraportin mukaan Lapissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia kuluneen kuukauden aikana. Ennusteet lupailevat pakkaskelien jatkuvan maaliskuun lopulle, jopa huhtikuun alkuviikoille. Jos pakkaset jatkuvat pitkään huhtikuulle voidaan ennustaa nopeaa lumien sulamista, mikä taas voi aiheuttaa lisää ongelmia soratiestölle.

Sorateille voi syntyä tien pintakerroksiin rajautuvaa pintakelirikkoa, jossa tien pinta muuttuu pehmeäksi ja liejuuntuu. Mikäli syvemmälle tierakenteeseen on jäätymisvaiheessa sitoutunut runsaasti vettä, se voi sulaessaan aiheuttaa pistemäisesti runkokelirikkoa. Jälkimmäinen voi tien kantavuuden heikkenemisen takia aiheuttaa suurempaa haittaa etenkin raskaalle liikenteelle.

Sorateiden kelirikon hoidon osalta kulunut talvi on Lapin tiestöllä ollut helppo. Sorateiden pinnat ovat pysyneet pääsääntöisesti jäässä. Talviajan pintakelirikon hoito on vaatinut vähäisiä toimenpiteitä ja ylimääräinen kelirikkomurskeiden ajo on ollut vähäistä.

Kevään sää vaikuttaa kelirikon vaikeuteen

Keskimääräistä vaikeampaa kelirikkoa ennustetaan Lapissa Kolarin, Kittilän, Sodankylän ja Sallan alueille. Muualle Lapin tiestölle ennustetaan normaalia kelirikkoa.

Kevään kelirikon muodostuminen riippuu kuitenkin hyvin paljon kevään tulevista säistä. Eri teiden ja jopa tieosien välillä voi esiintyä voimakasta paikallista vaihtelua. Tuuliset ja aurinkoiset säät edesauttavat tierakenteen kuivumista, jolla on positiivinen vaikutus kelirikon synnyn estymiseen. Myös yöpakkaset kuivattavat tierakenteiden pintaa ja vähentävät kelirikkoa. Lisäksi oikea-aikaisesti toteutetut vallien kaadot ja sohjo-ojat sekä kuivatuslaitteiden toimivuuden tarkistukset auttavat oleellisesti tien rungon kuivumista.

Tiestölle ennustetaan tavanomaista vähemmän painorajoituksia

Tien kunto arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tiestölle ennustetaan tavanomaista vähemmän painorajoituksia. Tämän hetken ennusteen mukaan painorajoituksia tulisi 700 tiekilometrille. Painorajoituksia ja kelirikosta varoittavia liikennemerkkejä asetetaan tarvittaessa. Painorajoitetuilla teillä sallitaan poikkeuksena rajoitusta raskaampaa liikennettä, kuten esimerkiksi hälytys- ja tienpitoajoneuvot, säännölliset linja-autovuorot, elintarviketuotannon kuljetukset sekä muita yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeitä kuljetuksia. Yksittäisissä, ennakoimattomissa tapauksissa ELY-keskus voi myöntää maksullisen tilapäisen poikkeusluvan painorajoitetulle tielle.

Kelirikko vaatii malttia tienkäyttäjiltä

Tienkäyttäjiä kehotetaan sovittamaan ajonopeutensa tiellä kulloinkin vallitsevien olosuhteiden mukaan. Raskaita kuljetuksia kannattaa pyrkiä ajoittamaan kelirikkoa edeltävään tai sen jälkeiseen aikaan.

Mikäli havaitset tiestöllä liikennettä vaarantavia ongelmia, ilmoita siitä suoraan tieliikennekeskuksen Tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200 2100 (24/7).

Liikenteen asiakaspalvelu toimii palauteväylänä muihin ja ei-akuutteihin tienpitoon liittyvissä asioissa.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy