Eurooppalainen projekti SMEOrigin auttaa PK-yrityksiä hyödyntämään ruoan maantieteellisiä alkuperämerkintöjä ja kilpailemaan markkinoilla

Savonlinna on mukana SMEOrigin yhteistyöprojektissa, jolla tehdään uraauurtavaa työtä EU:n maantieteellisen alkuperämerkinnän (GI) hyödyntämiseksi Euroopan elintarvikemarkkinoilla siten, että se tukee paikallisia PK-yrityksiä. Projekti ja kokemuksien jako seitsemän eri maista olevan partnerin kesken on käynnistynyt onnistuneesti. Projektikumppanit Itävallasta, Bulgariasta, Puolasta, Kreikasta, Espanjasta, Suomesta ja Ranskasta hyödyntävät laajamittaisesti ja jakavat keskenään tutkimusta ja siihen pohjaavaa osaamista. Parhaiden käytäntöjen avulla parannetaan pk-yrityssektorin kilpailukykyä paikallisessa ruokatuotannossa. Hanke mahdollistaa paikallisten kehittämisohjelmien kehittämisen ja uusien aloitteiden käynnistämisen. Hanketta rahoittaa Interreg Europe-ohjelma.

Hankepartnerit ovat kuuden ensimmäisen kuukauden aikana (1.3. – 31.8.2023) jo ennättäneet toteuttaa merkittäviä toimenpiteitä. Käynnistyskokouksessa Espanjan Murciassa esiteltiin osallistuvien alueiden erityispiirteet ja aloitettiin hyvien käytäntöjen ja ideoiden jakaminen. Tutustumiskäynneissä opittiin maantieteellisen alkuperämerkinnän hyödyntämisestä Espanjan Calasparran riisin osalta ja tutustuttiin riisinviljelyosuuskuntaan Virgen de la Fuensanta Rice Cooperative, joka hallinnoi alkuperämerkintää. Paikan päällä tutustuttiin paikallisiin erikoistekniikoihin, joilla ainutlaatuinen tuote syntyy: näitä olivat mm. veden ohjaaminen viljelmille, riisin jatkojalostus, pakkaus ja digitaaliset ratkaisut. Murcian elintarvikemessut (Murcia Food Brokerage Event) ja sen seminaarit avasivat näkökulmia uusimpiin innovaatioihin elintarviketuotannossa.

Partnerit järjestivät sidosryhmätapaamisia paikallisten yritysten ja toimijoiden kanssa tunnistaakseen paikallisen kehittämispotentiaalin ja jakaakseen tietoa EU:n alkuperämerkintöjen hyödyntämisestä. Osallistuvat yritykset pääsivät kertomaan omat näkemyksensä alan mahdollisuuksista ja haasteista sekä maantieteellisten alkuperämerkintöjen merkityksestä. Keskustelua on viritelty uusien merkintöjen hakemisesta ja olemassa olevien merkintöjen hyödyntämisestä entistä paremmin elintarvikeketjussa ja markkinoilla. Projekti on myös käynnistänyt toimenpiteitä edistääkseen eri toimialojen, kuten matkailun ja maataloussektorin yritysten yhteistyötä.

Laadittavan lähtötilannekartoituksen pohjalta kukin partneri löytää parhaat toteutuneet ideat ja hyvät käytänteet toisten hyödynnettäväksi ja voi tunnistaa haasteita, joihin voi löytää ratkaisuja muilta partnereilta. Hankekumppaneiden yhteistyön tuloksena kootaan ratkaisuista yhteinen työkalupakki, jolla alan kehittämispotentiaali voidaan hyödyntää ja päättäjien tietoisuutta mahdollisuuksista lisätä.

SMEOrigin-projektin missiona on löytää innovatiivisia ratkaisuja yrityksille tuotteiden tuomiseksi markkinoille koronapandemian jälkeisessä vaikeassa taloustilanteessa.

SMEOrigin -hanke pähkinänkuoressa:

Hankkeen tavoitteena on suunnata alueellisia kehittämisohjelmia parantamaan paikallisen elintarviketuotannon kilpailukykyä erityisesti niiden PK-yritysten osalta, jotka haluavat hyödyntää EU:n maantieteellisiä alkuperämerkintöjä alueella. Hanke tutkii elintarvikkeiden arvo- ja jakeluketjuja, edistää tuotannon ja jakelun digitalisaatiota, tuotteiden erottautumista etikettien ja tuoteinformaation ja kestävän kehityksen mukaisten toimintojen avulla. Kehitettyjen toimintamallien avulla tuotteiden tunnettuus ja kuluttajien luottamus niiden vastuullisuuteen kasvaa. Näin paikallisten elintarviketuottajien kilpailukyky kasvaa ja aluetalous vahvistuu.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy