Hakematta paras – ethän välitä alkoholia alaikäisille?

Hakematta paras -kampanja on käynnistynyt Pohjois-Karjalassa. Kampanjan tavoitteena on ehkäistä päihteiden välittämistä alaikäisille. Koulujen ja oppilaitosten päättäjäiset lähestyvät, joten aihe alkaa olla näin toukokuussa ajankohtainen – päättäjäisviikonloppua edelleen juhlistetaan myös alkoholin voimin. Hakematta paras -kampanjan sanoma on suunnattu erityisesti alaikäisten lasten ja nuorten huoltajille sekä nuoren lähipiiriin kuuluville täysi-ikäisille kavereille ja sisaruksille.

Hakamatta paras -kampanja muistuttaa, ettei alkoholia tai muitakaan päihteitä pidä välittää alaikäisille. Päihteiden välittämiseen liittyvissä tiedoissa vaikuttaa edelleen olevan aukkoja, joita nyt halutaan täyttää.

– Vastuuta ja välittämisen seurauksia ei aina ymmärretä, varsinkaan jos välittäjä on itsekin nuori. Alkoholin tai nikotiinituotteiden välittäminen alaikäiselle on kuitenkin aina rikos. Laki suojelee lapsia ja nuoria alkoholin ja nikotiinituotteiden haittavaikutuksilta, edellyttäen että kaikki täysi-ikäiset noudattavat sitä, kertoo ennaltaehkäisevän päihdetyön asiantuntija Ellinoora Ojala Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta – Siun sotesta.

Tutkimusten valossa nuori saa alkoholia juuri perhepiiristä, huoltajilta, täysi-ikäisiltä sisaruksilta tai kavereiltaan, vaikka sosiaalisen median rooli päihteiden hankinnan kanavana onkin kasvanut.

– Osa huoltajista kieltäytyy ostamasta alkoholia alaikäiselle, osa huoltajista puolestaan suhtautuu asiaan kevyemmin. Ostamalla itse tuotteita nuorelle, he kuvittelevat voivansa ohjata nuorta vastuulliseen alkoholinkäyttöön. Tällä tavoin toimimalla huoltaja kuitenkin vain viestii hyväksyvänsä alaikäisen päihteiden käytön, Ojala jatkaa.

Juuri ilmestyneen väitöskirjatutkimuksen mukaan nuoret odottavat, että huoltajat asettavat rajat alkoholin käytölle. Itäsuomalaiset 9.-luokkalaiset ovat toivoneet, että huoltajat osoittaisivat kiinnostusta ja huolenpitoa nuoriaan kohtaan. Tämä tapahtuu muun muassa määrätietoisella alkoholin käytön kieltämisellä, jolloin juomattomuutta on helpompi perustella kavereille. Nuoret ovat tutkimuksen mukaan olleet jopa huolissaan siitä, että jotkut huoltajat eivät puutu nuorten alkoholin käyttöön.

Alkoholin käyttö vaikuttaa haitallisesti lapsen ja nuoren terveyteen sekä aivojen kehitykseen. Alaikäisillä päihteidenkäyttö voi hidastaa tai pahimmillaan jopa pysäyttää normaalin hermoston kypsymisen, ja haitta voi jäädä pysyväksi. Alle 15 vuoden iässä alkoholia kokeilleella on moninkertainen riski myöhemmin alkoholiriippuvuuden kehittymiseen.

Miten menetellä, jos alle 18-vuotias pyytää hakemaan pari kaljaa tai siideriä?

Huoltajan kannattaa jo etukäteen pohtia omaa vastaustaan sen varalta, että alaikäinen tulee pyytämään alkoholia.

– Täysi-ikäisen tulee kantaa vastuunsa ja olla suostumatta pyyntöön. Kyse on laittomasta teosta myös siinä tapauksessa, että kysymys on omasta lapsesta. Kieltäytyessä kannattaa olla päättäväinen ja perustella oma kantansa nuorelle. Parhaimmillaan aiheesta viriää hyvää keskustelua ja yhdessä voi pohtia muita, päihteettömiä juhlimistapoja, Ojala toteaa.

Hakematta paras -kampanja näkyy Siun soten, Pohjois-Karjalan kuntien ja yhteistyökumppaneiden viestintäkanavissa 15.5.–4.6.2023. Kampanja on osa Ennalta ehkäisevä päihdetyö Pohjois-Karjalassa -hanketta. Sitä rahoittavat Siun sote, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys, Pohjois-Karjalan kunnat, Euroopan Sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Lisäksi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry järjestää valtakunnallisen kampanjan vuosittain.

#HakemattaParas

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote

 

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy