Helsingin kaupungin muotoilutoiminta on kasvussa – muotoilulla vastataan tulevaisuuden haasteisiin

Helsinki on kehittänyt muotoilun avulla muun muassa viihtyisämpiä kaupunkitiloja. Kuva Malmin kesän 2022 kokeiluista. Lähde: RaivioBumann, kuvaaja: Vesa Laitinen.

20.12.2022, Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Muotoiluajattelu ja palvelumuotoilun keinot vaikuttavat moniin Helsingin kaupungin palveluihin, toimintoihin ja fyysisiin tiloihin. Muotoilu on kaupunkilaisille usein näkymätön tekijä, joka luo hyvää elämää ja toimivaa arkea. Viimeisten vuosien aikana Helsingin muotoilutekeminen on moninkertaistunut, ja tulevaisuudessa tarve muotoilun yhä systemaattisemmalle käytölle kasvaa.

Kirjastot, leikkipuistot, terveys- ja hyvinvointikeskukset tai kaupungin digitaaliset palvelut – Helsingissä on viimeisen kymmenen vuoden aikana uudistettu muotoilun avulla monia kaupunkilaisten arjessa keskeisiä palveluita. Uudistuksen ytimessä on kaupunkilaislähtöisyys: muotoilulla varmistetaan, että kaupunkilaisten tarpeet ja näkemykset huomioidaan, ja siten kaupungin kanssa asiointi on entistä sujuvampaa.

Lähtölaukaus muotoilun hyödyntämiselle oli vuosi 2012, jolloin Helsinki oli maailman muotoilupääkaupunki.

”Tänä vuonna olemme juhlistaneet Helsingin 10-vuotista matkaa muotoilukaupunkina. Tarve muotoilun yhä systemaattisemmalle käytölle on kova. Muotoilua on vietävä entistä strategisemmalle tasolle ja rakenteellisiin uudistuksiin, jotta voimme kaupunkina paremmin vastata tulevaisuuden haasteisiin”, kertoo Helsingin designjohtaja Hanna Harris.

Lue lisää Helsingin muotoilutoiminnasta ja kaupungin 10-vuotisen muotoilumatkan opeista Hanna Harrisin tuoreesta blogikirjoituksesta design.hel.fi-sivuilla.

Muotoilun juhlavuonna Helsinki muun muassa palkitsi yhdessä Helsinki Design Weekin kanssa muotoilija Päivi Raivion Helsinki Design Award -tunnustuksella. Raivio tunnetaan erityisesti kaupunkilaislähtöisen suunnittelun pitkäjänteisenä osaajana, joka on urallaan omistautunut luomaan parempia julkisia tiloja.

”Helsinki on sitoutunut kehittämään yhä parempia julkisia tiloja oivaltavan suunnittelun ja kokeilujen keinoin. Yksi keskeinen uusi avauksemme on placemaking-toiminta eli viihtyisien kaupunkitilojen kehittäminen yhdessä asukkaiden ja muiden käyttäjien kanssa. Ensimmäiset pilotit olemme toteuttaneet kaupunkiuudistusalueilla, missä tavoitteenamme on rakentaa siltaa kaupunkilaisten arjen ja muuttuvan kaupungin pitkäjänteisen suunnittelun välille”, kertoo Harris.

Päivi Raivion blogikirjoituksen Malmin placemaking-kokeilusta voi lukea täältä.

Lisäksi Helsinki järjesti syyskuussa kansainvälisen kaupunkimuotoiluseminaariin, ”Design and the City: Learnings from a 10-Year Journey”, joka antoi näkymää kaupunkien muotoilun ajankohtaisista teemoista ja asetti suuntaviivoja tulevaan.

Helsinki panostaa muotoilun vaikuttavuuden kasvattamiseen

Viimeisen kuuden vuoden aikana kaupungin vuosittaisten muotoiluhankintojen määrä on yhdeksänkertaistunut. Helsingin kaupungilla on yli 200 muotoiluosaajan verkosto ja muotoilutyötä tukevat myös ulkopuoliset muotoiluyritykset. Viime vuonna palvelumuotoilun puitesopimuksen piirissä tehtiin hankintoja yli 3 miljoonalla eurolla.

”Helsinki on ensimmäisiä kaupunkeja, joka on kilpailuttanut palvelumuotoilun hankintoihin puitesopimusjärjestelyn. Tänä syksynä starttasi kaupungin kolmas palvelumuotoilun puitesopimus, ja olemme matkan varrella oppineet ja kehittyneet myös muotoiluhankintojen tekijöinä. Mitä paremmin tiedämme, minkälaista muotoilua kaupunki tarvitsee, sitä vaikuttavampiin tuloksiin pääsemme”, painottaa kaupunkimuotoilupäällikkö Päivi Hietanen.

Uusimmassa puitesopimuksessa on huomioitu jo hyvin asemansa kaupungin toiminnoissa juurruttaneen palvelumuotoilun lisäksi myös organisaatiomuotoilu ja strateginen design sekä digitaalinen palvelumuotoilu ja palveluympäristöjen muotoilu.

Tulevaisuudessa Helsingissä tullaan myös entistä tarkemmin seuraamaan muotoiluhankkeita ja niiden vaikuttavuutta. Toteutuneista hankkeista kerätään systemaattisemmin niin numeerista kuin laadullistakin dataa. Tavoitteena on saada entistä paremmin esiin muotoilun kehittämistyön vaikuttavuutta.

”Helsingin muotoilutekeminen on kehittynyt huimasti kymmenessä vuodessa, ja Helsinki tunnetaan niin kansallisesti kuin maailmalla muotoilun käytön edelläkävijänä. Voimme olla tästä ylpeitä. Tavoitteenamme on, että design on tulevaisuudessakin Helsingille kansainvälisesti merkittävä erottautumistekijä ja keskeinen työkalu kehittää kaupunkia”, iloitsee Harris.

Helsinki oli vuonna 2012 maailman muotoilupääkaupunki, World Design Capital, yhdessä Vantaan, Espoon, Kauniaisten ja Lahden kaupunkien kanssa. Vuosi oli Helsingille lähtölaukaus muotoilun laajamittaiselle hyödyntämiselle kaupunkiorganisaatiossa. Helsinki on ollut vuodesta 2014 Unescon Creative Cities -verkoston jäsen ja yksi Unescon City of Design -kaupungeista.

Hanna Harrisin blogi: 10 vuotta muotoilukaupunkina

Päivi Raivion blogi: Kohti yhteistä kaupunkia – yhteistyötä elinvoimaisen ja houkuttelevan torin puolesta Malmilla

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy