Hiekkarannantien peruskorjaus on valmistunut ja katu avataan liikenteelle

Hiekkarannantielle on rakennettu uusi esteetön jalkakäytävä ja istutettu uusia mäntyjä. Kuva: Jukka Lehtonen / Helsingin kaupunki

Tammikuussa 2023 alkaneessa katu-urakassa on parannettu Taivallahdessa sijaitsevan Hiekkarannantien jalankulun väyliä ja reittejä. Koko Hiekkarannantien matkalle on rakennettu uusi esteetön jalkakäytävä parantamaan turvallisuutta.

Etu-Töölön Hietaniemessä sijaitsevan Hiekkarannantien peruskorjaus on valmistunut aikataulussa ja katu avataan ajoneuvoliikenteelle keskiviikkoaamuna 4.lokakuuta. Kadun avaamisen myötä bussilinja 24 palaa normaalille reitilleen. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille katu avattiin syyskuun lopulla.

Hiekkarannantien katutyöurakka käynnistyi viime tammikuussa, jolloin ajoneuvoliikenne katkaistiin Eteläisen Hesperiankadun ja Hietaniemenkadun välillä ja liikenne ohjattiin Hietakannaksentien kautta kulkevalle kiertoreitille.

Rakentaminen mahdollistaa Taivallahden ranta-alueen kehittämisen asemakaavan mukaisesti. Urakan aikana tehdyt vesihuolto- ja muut infratyöt mahdollistavat myös alueelle suunnitellun kylpylähotellin rakentamisen.

Uusi esteetön jalkakäytävä

Kadun peruskorjauksessa tehtiin useita parannuksia jalankulun turvallisuuden parantamiseksi Taivallahden alueella. Koko Hiekkarannantien matkalle on rakennettu esteetön jalkakäytävä. Hietaniemenkadun päässä sijainnut kääntöpaikka poistettiin käytöstä asemakaavan mukaisesti ja maisemoitiin osaksi puistoalueita. Muutokset edistävät myös ajoneuvoliikenteen sujuvuutta kadulla, kun kohtaamistilanteisiin on tullut lisää tilaa.

Katutöiden vuoksi on kaadettu muutamia reuna-alueilla sijainneita puita ja istutettu 17 uutta mäntyä, joilla varmistetaan alueen mäntyvaltainen puusto jatkossakin. Töiden aikana on myös kunnostettu alueen aiemman käytön vuoksi pilaantunutta maaperää.

Hiekkarannantien katutyöt perustuvat kaupunkiympäristölautakunnan vuonna 2021 hyväksymään katusuunnitelmaan.

Taivallahteen rakennetaan uusi puisto ja kylpylähotelli

Hiekkarannantien peruskorjaus on osa laajempaa Taivallahden kehittämistä, jossa alueelle rakennetaan lähivuosien aikana kaikille avoin puistoalue sekä yksityisenä hankkeena kylpylähotelli.

Helsingin kaupunki rakentaa Taivalsaareen Sigurd Frosteruksen puiston, joka kiertää Taivalsaaren rantaa kohti Hietarannan uimarantaa. Puistoon sijoitetaan kaikille kaupunkilaisille vapaasti käytössä oleva leikkialue, grillipaikka, näköalatasanne, kuntoilupiste ja uimaranta.

Voimassa olevan asemakaavan mukaisesti puiston yhteyteen voidaan rakentaa kolmekerroksinen kylpylähotellirakennus. Kaavan laatimisen jälkeen rakennuksen suunnittelusta on järjestetty arkkitehtuurikilpailu ja suunnittelua edistetään voittaneen ehdotuksen pohjalta. Suunnitelma poikkeaa joiltain osin asemakaavasta, ja siinä huomioidaan myös kaupungin uudet ohjeet turvallisesta rakentamiskorkeudesta ranta-alueilla. Rakennusluvan myöntämiseen tarvittava poikkeamispäätös tulee lähiaikoina valmisteltavaksi. Jo aiemmin tehty poikkeamispäätös sisälsi asiavirheen, joka korjataan uudessa päätöksessä.

Puiston rakentaminen voi alkaa, kun puisto- ja katusuunnitelmat ovat saaneet lainvoiman. Rakennustöiden on suunniteltu alkavan vuonna 2024 ja Taivallahden alue rakentuu usean vuoden ajan aina vuoteen 2028 asti.

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy