ihreästä siirtymästä suomalainen menestystarina

Pohjoispohjalainen metsä on Anne Sormuselle ja Johanna Laukkaselle tuttu ympäristö. Molempien työssä luontoresursseista huolehtiminen ja yritysten kilpailukyky käyvät käsi kädessä.

12.04.2023, Content House

Haapavesi on oiva esimerkki vihreän siirtymän mahdollisuuksista. Kaupungissa koordinoidaan kansallista bioklusteria sekä suunnitellaan uuden ajan biojalostamoa.

Runsaat luontoresurssit sekä niihin liittyvä yrittäjyys ja kehittämistoiminta ovat Pohjois-Pohjanmaan vahvuus. Siksi on luontevaa, että sieltä käsin koordinoidaan kansallisesti bio- ja kiertotalouden klusteria. Biocluster Finland toimii tiiviissä EU-yhteistyössä muiden eurooppalaisten klusterien kanssa ja tukee suomalaisten yritysten resursointia ja kasvua.

Biocluster Finland kokoaa yhteen biotalouden, maatalouden ja kiertotalouden yrityksiä. Sen tehtävänä on edistää vihreän kasvun yritys- ja innovaatiotoimintaa sekä yritysten, tutkimuksen, rahoittajien ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä.

Klusterin johtaja Anne Sormunen toteaa, että Suomella on mahdollisuus profiloitua edelläkävijänä vihreän siirtymän tutkimuksessa ja liiketoiminnassa.

Maailmalla investoidaan voimakkaasti vihreään siirtymään ja kilpailu on kovaa. Sormusen mukaan on ratkaisevaa, että yritykset ovat ketteriä muutoksessa ja että rahoitusmahdollisuuksia hyödynnetään ohjaamalla ne oikeisiin kohteisiin.

– Lähtökohtana on reagoida ja tehdä tarvittavat toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Toivottavasti tulevaisuudessa voidaan todeta, että vihreä kasvu on suomalainen menestystarina.

Bioklusterin sisältöaloja ovat kiertotalous, luontoresurssit, puhdas energia, ympäristöystävällisempi liikenne, uudet teknologiat ja vähäpäästöinen rakentaminen. Kaikkiin liittyy mahdollisuuksia luoda kestävää liiketoimintaa.

Konkreettisia ja kiinnostavia esimerkkejä uusista liiketoimintamahdollisuuksista tuo esiin myös Vihreän siirtymän kilpailu, jonka Biocluster Finland on pilotoinut nuorille kasvuhakuisille yrityksille. Kilpailun avulla halutaan nostaa vuosittain esiin yrityksiä, jotka kehittävät ekologisia tuotteita ja palveluja.

Biojalostamo avaa uusia yhteistyömahdollisuuksia

Haapavedellä on suunnitteilla suurinvestointi, joka ilmentää vihreää siirtymää: uusiutuvia polttoaineita tuottava biojalostamo rakennetaan entisen turvevoimalan alueelle olemassa olevaa infraa hyödyntäen.

NordFuel Oy:n tavoitteena on tuottaa kotimaisesta sahanpurusta ja metsätalouden sivutuotteista bioetanolia ja biokaasua, joilla korvataan fossiilisia tuontipolttoaineita. Taustalla on vuosien tutkimustyö ja rakentaminen, ja käyttöönotto tapahtuu vuosina 2024–2026.

Noin 400 miljoonan euron investointi merkitsee työpaikkaa noin 250 henkilölle kerrannaisvaikutuksineen. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi liikenteen päästöjä pitää vähentää. Avainasemassa ovat kestävistä raaka-aineista tuotetut toisen sukupolven biopolttoaineet. Kotimainen polttoainetuotanto lisää myös huoltovarmuutta.

Bioetanolin tuotantoprosessissa yhtenä sivutuotteena syntyy ligniiniä, josta osa käytetään laitoksen energiakeskuksessa. Loput, noin 70 000 tonnia vuodessa, voidaan hyödyntää korkeamman jalostusasteen tuotteiden raaka-aineena.

NordFuel Oy:n kehitysinsinööri Johanna Laukkanen kertoo, että mahdollisia jatkojalostuskohteita kartoitetaan parhaillaan.

– Uusiutuva ligniini tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia eri aloille.

Biojalostamon alueella on tilaa jatkojalostuksen yksiköiden sijoittumiseen. Nyt etsitäänkin yhteistyöyrityksiä, joiden kanssa voidaan kehittää yhteistyötä jo prosessisuunnittelun aikana.

– Yhteistyökumppaneilla on myös mahdollisuus vaikuttaa syntyvän ligniinin ominaisuuksiin.

Yritysten sekä TKI-toimijoiden tiivis yhteistyö on tärkeää, kun rakennetaan vihreämpää tulevaisuutta. Sitä varten NordFuel on luonut laajapohjaista verkostoa. Yhtenä kumppanina on Biocluster Finland.

– Verkoston hyöty tulee juuri siitä, että löydetään yhdessä parhaat toimintatavat, Laukkanen toteaa.

Teksti Hanna Perkkiö  Kuva Milla Kivioja

 

KILPAILUN SATOA

BIOCLUSTER FInlandin Vihreän siirtymän yrityskilpailun palkintoehdokkaat:

  • Biominerals FinlanD

  • Hailia NordiC

  • Natural Indigo FinlanD

  • Nordic Umami Company

  • Owatec Groupn Owatec Group

  • Raahen Monivoiman Raahen Monivoima

  • Tracegrown Tracegrow

  • Wood Forest Finlandn Wood Forest Finland

  • Woodgrow

Voittaja julkistetaan Vihreän siirtymän gaalassa 26.4. Levillä.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy