Iitin kunta on ottanut käyttöön tonttien aluehinnoittelun helpottamaan ostajien harkintaa kiinnostavien tonttien välillä

Sorronniemi

Iitin kunnan päivitetty maapoliittinen ohjelma sekä sen sisältämät liitteet tonttien varaus- ja luovutusehdoista ja ajantasaistetusta tonttien aluehinnoittelusta viitoittavat jatkossa maa-alueiden hankintaa, maankäytön suunnittelua, tonttien luovutusta ja rakentamisen edistämistä sekä maaomaisuuden hallinnoimista. Maapoliittinen ohjelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa joulukuussa 2023, ja sen liitteiden osalta huhtikuussa 2024. Päivitetyt tonttien varaus- ja luovutusehdot sekä aluehinnoittelut ovat voimassa 1.5.2024 alkaen.

Iitin kunnan tonttitarjonnassa on paljon pientalotontteja, jotka soveltuvat erilaisiin elämäntilanteisiin ja -vaiheisiin. Kunta on myynyt viimeisen 10 vuoden aikana 43 pientalotonttia. Maata on myyty lisäksi myös rakennuspaikkojen lisämaaksi ja yritysten tarpeisiin. Myös asemakaavan mukaisten tonttien osia on myyty tontin toisen osan omistajille.

Tonttien hinnoitteluun on edellisen kerran tehty muutoksia vuonna 2016. Nykyisellä aluehinnoittelulla pyritään helpottamaan tontin ostajan harkintaa eri tonttien välillä, kun hinnoittelu on kiinnostavalla alueella yhtenäinen. Samaa tavoitellaan myös sillä, että päivitettyjen varaus- ja luovutusehtojen mukaan puustosta ei tule enää erillistä veloitusta tontin hinnan lisäksi.

Kunta kehittyy myös koulujen ja päiväkotien puolesta

Keväällä vietettiin Vuolenkosken uuden päiväkodin harjakaisia. Syksyllä Kausalassa sijaitsevan päiväkodin laajennuksen on määrä valmistua ja se avaa ovensa uusituissa tiloissa pienokaisille. Lisäksi vapaa-aikakeskus Ravilinnan lähiympäristöön rakennetaan tulevina vuosina uusi koulukampus. Sen myötä alueella selvitetään myös mahdollisuuksia vetovoimaisen asuinalueen kaavoittamiselle. Uuden koulukampuksen sijoittuminen alueelle, hyvät liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet sekä alakoulun ja päiväkodin läheisyys tukevat asuinrakentamisen lisäämistä tällä alueella, mikäli kysyntää uusille omakotitalotonteille on. Tällä hetkellä tonttitarjonta on monipuolista keskustan alueella päiväkotien ja koulujen lähettyvillä. Esimerkiksi Kausalan keskustassa sijaitsevien Mikkolanpellon alueen omakotitalotonttien hinnat pääosin laskivat hieman päivitetyn aluehinnoittelun myötä. Nykyisin alueen pientalotontit myydään 6 € / m2.

Valtatien pohjoispuoleisen Länsi-Myllytöyryn ja eteläisenpuolen Ainolanomakotitalotonttien hintoihin ei tullut merkittäviä muutoksia. Jatkossakin pientalotontit myydään Länsi-Myllytöyryssä 6 € / m2, Ainolassa 3 € / m2.

– Alueen tonteilla on ollut suhteellisen hyvä kysyntä ja niiden houkuttelevuuden uskotaan kasvavan uuden VT12 linjauksen ja Ravilinnan ympäristöön rakennettavan koulukampuksen myötä, kertoo kunnanjohtaja Jarkko Salonen.

Lähiluonto ja vesistörikkaat asuinalueet ovat erityisesti kiinnostaneet viime vuosina

Kirkonkylän pohjoispuolella Sorronniemen alueella ja Radansuun Pohjanmäessäkiinnostus on omakotitalotonttien osalta ollut vilkkainta edellisvuosina. Lähivuosien aikana alueilta on vuosittain myyty vähintään yksi tai useampi tontti, viime vuotta lukuun ottamatta. Viime vuosi oli hiljainen kunnan tonttien myynnissä, mutta etenkin luonnon läheisyys ja vesistörikkaat alueet Sorronniemessä ja Pohjanmäessä ovat selvästi kiinnostaneet tonttien ostajia sekä verkosta niitä katselleita. Päivitetyt aluehinnat toivat pääosin laskua alueiden omakotitalotonttien hintoihin. Jatkossa Sorronniemen pientalotontit myydään 6 € / m2, Pohjanmäessä 5 € / m2.

Kunnan jatkuvassa haussa oleva tonttitarjonta on esillä kunnan verkkosivujen lisäksi Oikotie-palvelussa, jossa kertyneiden kohdesivujen sivunäyttöjen perusteella molemmat alueet kiinnostavat eniten tontteja katselevia. Kunnan tonttitarjontaa on edellisvuosina katseltu vuosittain n. 4 000 sivunäytön verran.

Sorronniemen alueeseen pääsee tänä kesänä tutustumaan myös paikan päällä Kausalan kyläyhdistyksen Käy Kotihin -tapahtumassa, jossa heinäkuun 13. päivänä iittiläiset kodit avaavat ovensa päiväksi tapahtumakävijöille. Tapahtuman kotikohteista yksi sijaitsee Sorronniemen asuinalueella. Kunta tekee yhteistyötä tapahtuman ympärillä, ja uudistaa alueen yksittäisten tonttien infokyltit, jotta tontteihin on helpompi tutustua myös omatoimisesti. Lisätietoja alueista ja tonteista on tarjolla myös viime vuoden lopulla uudistetuilla kunnan verkkosivuilla.

Pohjanmäki

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy