Kaisaniemenpuistosta poistetaan helmikuussa huonokuntoisia puita

Kaisaniemenpuisto palaa korjausten myötä vähitellen entiseen loistoonsa kaupungin eräänä tärkeimmistä viheralueista. Kuva: Juha Raisio

20.2.2023, Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Kaisaniemenpuistosta kaadetaan 27. helmikuuta alkavalla viikolla 13 yksittäistä huonokuntoista puuta. Poistettavista puista neljä vaahteraa, kaksi koivua, yksi pihlaja ja yksi tammi sijaitsevat ison hiekkakentän pohjoispuolella. Pienempikokoisten puiden poistamisen tarkoituksena on luoda viereisille suuremmille puille paremmat kasvuolosuhteet.

Pitkäsillan läheltä rannasta kaadetaan lisäksi monihaarainen poppeli ja paju. Unioninkadun viereisen lippakioskin läheltä poistetaan yksi jalava. Puiston eteläreunasta kaadetaan koivu ja tammi.

Kioskin viereinen jalava on lahottajasienen, jalavapakurin, lahottama. Poistettavissa tammissa on halkeamia, pintaruhjeita ja latvusvaurioita. Toinen tammista on arvioitu riskipuuksi ja toinen kehityskelvottomaksi. Tammien poistamisella parannetaan myös niiden vieressä kasvavien puiden (tammi ja vaahtera) kasvuolosuhteita.

Puiden poistot ovat jalavaa ja pajua lukuun ottamatta kaupunkiympäristölautakunnan joulukuussa 2021 hyväksymän puistosuunnitelman mukaisia. Jalavan ja pajun poistot perustuvat arboristien arvioon puiden kunnosta.

Kaisaniemenpuiston peruskorjaus toteutetaan vaiheittain tämänhetkisen arvion mukaisesti vuosien 2023−2028 aikana. Peruskorjaustöiden edetessä puistoon istutetaan ja sieltä poistetaan puita suunnitelman mukaisesti. Viime vuonna puistoon istutetiin 10 uutta puuta, lajeina muun muassa freemaninvaahtera, kynäjalava ja lehmus.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy