Kaksi laadukkainta tarjoajaa etenee Koskelan varikon kilpailutuksessa

Havainnekuva Koskelan varikosta.

Koskelan varikolla vuonna 2024 alkavan mittavan uudishankkeen kilpailutus on edennyt välipäätökseen. Valmistuttuaan Koskelasta tulee toinen pääraitiovaunuvarikko rakenteilla olevan Ruskeasuon varikon ohella. Varikkoa rakennuttaa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy.

Koskelan varikon uudistamista koskeva hankinta sai osakseen suurta kiinnostusta, sillä viisi ryhmittymää osallistui ensimmäiseen vaiheeseen. Kaupunkiliikenne Oy:llä ollaan otettuja tarjoajien antamasta panoksesta tarjouksen ensimmäiseen vaiheeseen, sekä innoissaan tarjoajien esittämistä ajatuksista, joilla hanketta voidaan kehittää kohti tavoitteitaan. Viiden joukosta on nyt valittu kaksi laadullisesti parasta tarjoajaryhmittymää seuraavalle neuvottelukierrokselle:

  • Ryhmittymä “Akseli”, johon kuuluu Skanska Infra Oy, Skanska Talonrakennus Oy, Sweco Finland Oy, Sipti Infra Oy, Rejlers Rakentaminen Oy ja Arkkitehtityöhuone APRT Oy.
  • Ryhmittymä “Varikkokärjet”, jossa mukana ovat YIT Suomi Oy, Ratatek Oy, Ramboll Finland Oy, Proxion Plan Oy, Caverion Suomi Oy ja ARCO Architecture Company Oy.

Valinnassa vertailtiin tarjoajien alustaviin tarjouksiinsa laatimia aineistoja koskien mm. kokonaisaikataulua sekä teknisiä suunnittelu- ja toteutusratkaisuja. Lisäksi kunkin ryhmittämän kanssa järjestetyissä työpajoissa arvioitiin luottamuksen rakentamista. 

Seuraavaksi neuvotteluja jatketaan, ja tavoite on valita kesäkuun aikana kokonaistaloudellisesti edullisin palveluntarjoaja kehittämään ja rakentamaan Koskelan varikkoa. 

Koskelasta tulee valmistuttuaan toinen päävarikko raitiovaunuille 

Koskelan varikko tulee valmistuttuaan olemaan Helsingin raitioliikenteen toinen päävarikko nyt rakenteilla olevan Ruskeasuon varikon ohella. Hankkeessa Koskelan nykyisen varikon osittain epätarkoituksenmukaiset tilat korvataan uudella varikolla. Varikolle rakennetaan tilat raitiovaunujen säilytykselle, kunnossapidolle ja korjaukselle. Lisäksi varikkokokonaisuuteen kuuluu ratainfran kunnossapidon varikko.

Koskelan varikon uudishanke on osa raitiovaunuvarikoiden kehittämissuunnitelmaa, jonka mukaisesti varaudutaan pääkaupunkiseudun raitioliikenteen kasvuun. 

Koskelan varikkoa kehitetään kohti hankkeelle asetettuja tavoitteita. Tavoitteena on, että hankkeen laatutaso tukee varikon elinkaaren aikaista kustannustehokasta toimintaa ja että hanke toimii edelläkävijänä ympäristövastuullisten rakentamishankkeiden edistämisessä. Hankkeen tavoitteena on valmistua sille asetetussa aikataulussa ja budjetissa. Hankkeella etsitään parhaat ratkaisut ja yhteistyökumppanit, jotta sille asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.

Varikkoa voidaan alkaa rakentaa kesällä 2024, kun Koskelan nykyisen varikon toiminnot siirtyvät alkuvuodesta 2024 valmistuvalle Ruskeasuon varikolle. Varikko valmistuu tavoitteen mukaan vuonna 2028. Varikon hankesuunnitelman mukainen kokonaiskustannusarvio on noin 275 miljoonaa euroa.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy