Kannanotto: Suomen suurimpiin kaupunkeihin kuuluvat Jyväskylä, Kuopio ja Lahti

Orpon hallituksen perjantaina 1.9. julkaisema allianssimalli herättää hämmennystä Jyväskylässä, Kuopiossa ja Lahdessa. Kaupungit eivät hyväksy esitettyä mallia vaan edellyttävät, että hallitusohjelman alkuperäisen kirjauksen mukaisesti ”hallitus käynnistää strategisen yhteistyöallianssin suurimpien kaupunkien kanssa”.  

Maan hallitus ilmoitti perjantaina vahvistavansa kaupunkipolitiikkaa perustamalla strategisen allianssin Suomen suurimpien kaupunkien kanssa. Tiedotteen mukaan yhteistyöryhmän tavoitteena on ratkaista entistä tehokkaammin haasteita, jotka koskevat sekä valtion että suurten kaupunkien työtä. Tällaisia haasteita ovat esimerkiksi osaavan työvoiman saatavuus ja osaamisen vahvistaminen. Suurista yli 120 000 asukkaan kaupungeista ryhmään on kutsuttu mukaan Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku.

– Suurten kaupunkien kerhosta on jätetty pois kolme suomalaista yliopistokaupunkia ja aktiivista MAL-yhteistyökaupunkia. Olisi luontevaa uskoa, että valtio haluaisi rakentaa menestyvää Suomea myös meidän kanssamme strategisessa yhteistyössä, ihmettelee Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Caius Forsberg.

Jyväskylän, Kuopion ja Lahden mukaan nyt lanseerauksessa oleva allianssi ei tuo uutta ratkaisukykyä kaupunkipolitiikkaan, vaan se sekoittaa kokonaisuutta entisestään ja asettaa suuret kaupungit vastakkain. Ikävintä on se, että se ei tunnista kaikissa Suomen suurissa kaupungeissa tapahtuvaa ja koko Suomen kannalta merkittävää kehitystä sekä kasvukehityksen mukana tuomia haasteita. Suurten kaupunkien haasteet, kuten osaavan työvoiman saatavuus, osaamisen vahvistaminen, vihreä siirtymä, rikollisuus, nuorten pahoinvointi sekä maahanmuutto ovat kaikkien yhdeksän suurimman kaupungin haasteita. Ne voidaan ratkaista ainoastaan valtakunnallisella yhteistyöllä.

Allianssimallissa arveluttaa myös mallin alueellinen eriarvoisuus. Malli ei kehitä koko Suomea vaan keskittää ajattelua erityisesti pääkaupunkiseudulle ja länteen, koko keskisen ja itäisen Suomen jäädessä ulos. Jyväskylä, Kuopio ja Lahti pitävät strategisen allianssin muodostamista valtion ja suurten kaupunkien kesken lähtökohtaisesti hyvänä avauksena. Olennaista on kuitenkin se, keitä kutsutaan mukaan. Valtio on solminut Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Nyt esitetyn allianssikokoonpanon lisäksi MAL-kaupunkeja ovat Jyväskylä, Kuopio ja Lahti.

– Sisä-Suomen kasvukaupunkien Jyväskylän, Kuopion ja Lahden yhteisenä tavoitteena on edistää koko Suomen tulevaisuutta.  Julkisuudessa on käsitelty nyt paljon Itä-Suomen vaikeuksia – tässäkö on hallituksen vastaus siihen? Esitetty malli on sekava ja eriarvostava muita suuria kaupunkeja kohtaan. On allianssikaupungit ja MAL-kaupungit, jolloin iso kysymys on, mitä asioita neuvotellaan missäkin pöydässä. En näe näiden erottelemisessa lainkaan järkeä, Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Eskelinen kommentoi.

– Jos allianssiin kutsutaan mukaan kaikki Suomen yhdeksän suurinta kaupunkia, niiden vaikutuspiirissä on enemmistö suomalaisia. Ainut oikea ratkaisu on luoda vahva allianssi, johon kuuluvat kaikki MAL-sopimuskaupungit, perustelee Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hildén.

Jyväskylä, Kuopio ja Lahti tuovat yliopistokaupunkeina strategiseen allianssiin mukaan omat vahvuusalueensa. Jyväskylän liikunta- ja hyvinvointialan osaaminen, ICT ja kyberturvallisuus vahvistavat koko Suomea. Kuopion turvallisuusosaamiskeskittymän painoarvo kasvaa tulevaisuudessa, ja terveys ja hyvinvointiteknologiaa tarvitsee koko ikääntyvä Eurooppa. Lahdessa on Suomen johtava elintarviketeollisuuden keskittymä ja sähköisen liikenteen kansallinen kasvukeskus, jolla edistetään koko Suomen vihreää siirtymää ja vahvistetaan kansainvälistä vientiä.

Kasvukaupunkeina ja yliopistokaupunkeina Jyväskylä, Kuopio ja Lahti ovat suomalaisen kilpailukyvyn ja menestymisen tekijöitä. Samalla ne ovat monien kasvukeskuksia haastavien asioiden äärellä, joihin ratkaisut löytyvät ainoastaan hyvällä suomalaisella yhteistyöllä.

Valtion ja Suomen suurimpien kaupunkien kanssa rakennamme kestävän Suomen tulevaisuutta.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy