Kätilöopiston kilpailuehdotukset kommentoitavina 27. helmikuuta asti

Ilmakuva Kätilöopistosta. Kuva: Julius Jansson.

31.1.2023 Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Kätilöopiston sairaalan kehittämiseen tähtäävän laatu- ja konseptikilpailun kilpailuehdotukset ovat nähtävillä ja kommentoitavina Kerro kantasi -verkkopalvelussa 31.1.–27.2.2023.

Toukokuussa 2022 käynnistyneen kilpailun tavoitteena on löytää Kätilöopiston korttelille korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoinen ratkaisu, jossa sairaalarakennus korjataan uuteen käyttöön. Tavoitteena on rakennuskokonaisuuden pääasiallinen säilyttäminen, mutta osan rakennuskokonaisuudesta voi myös esittää korvattavaksi uudisrakentamisella. Kilpailualueelle on mahdollista osoittaa asumista tai asumisen eri muotoja, liiketilaa, majoitus- tai muuta toimintaa sekä tarvittavat piha-, pysäköinti- ja liikenneratkaisut.

Laatu- ja konseptikilpailu on edennyt ensimmäiseen vaiheeseen. Neljä kilpailuryhmää on laatinut Kätilöopiston kortteliin kokonaissuunnitelman. Suunnitelmia voi kommentoida Kerro kantasi -verkkopalvelussa 27.2.2023 saakka. Kooste palautteesta annetaan tiedoksi kilpailun tuomaristolle.

Kolmen kärki etenee kilpailun toiseen vaiheeseen

Tuomaristo tekee päätöksen jatkoon valittavista töistä maaliskuussa 2023. Tuomaristo valitsee toiseen vaiheeseen enintään kolme parasta kilpailuehdotusta laatinutta kilpailijaa.

Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa tuomariston arviointi painottuu erityisesti suunnitelman kokonaisuusratkaisuun ja siihen, miten suunnitelma sopeutuu ympäröivään rakennettuun ja luonnonympäristöön sekä maisemaan ja sen arvoihin.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös suunnitelmien kaupunkikuvalliseen laatuun, konseptin toimivuuteen ja toteutettavuuteen, kävely-ympäristön ja kaupunkitilan laatuun sekä Hiilineutraali Helsinki 2030 -toimenpideohjelman toteutumista edistäviin ratkaisuihin.

Jatkoon valitut kilpailijat laativat tarkennetun kilpailuehdotuksen kesäkuun 2023 loppuun mennessä. Myös toisessa vaiheessa kilpailuehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville ja kommentoivaksi Kerro kantasi –palveluun.

Kilpailun voittaja julkistetaan syksyllä 2023

Toukokuussa 2022 käynnistynyt kaksivaiheinen laatu- ja konseptikilpailu on suunnattu rakennus- ja kiinteistöalan kotimaisille ja kansainvälisille toimijoille tai niiden muodostamille yhteenliittymille, joilla on tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset suunnitella ja toteuttaa erittäin vaativa ja laadukas rakennusprojekti.

Kilpailutöiden takana ovat seuraavat ryhmittymät:

  • Deas Asset Management, Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, Masu Planning Oy, A-insinöörit Rakennuttaminen Oy, A-insinöörit Suunnittelu Oy
  • Health City Finland Oy, Procon JH Oy, Sweco Arkkitehdit Oy, Maisema-arkkitehtuuri PE Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy
  • Nrep Oy, Ailecon Oy, Avarrus Arkkitehdit Oy, Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit, Sitowise Oy
  • Urbanizator Oy, L-arkkitehdit Oy, Sweco Arkkitehdit Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy

Kilpailun tulos julkistetaan syksyllä 2023. Kilpailun voittanut ryhmä jatkaa alueen suunnittelua kumppanuuskaavoituksena yhteistyössä kaupungin kanssa. Kilpailun voittaja toimii myös kilpailuehdotuksen pohjalta muodostettavien tonttien toteuttajana. Toteutussopimuksen ja alueelle laadittavan asemakaavan hyväksymisestä päättää myöhemmin kaupunginvaltuusto.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy