Kaupunki toivoo asukkailta havaintoja nisäkkäistä

Oletko nähnyt Helsingissä kettua, mäyrää, supikoiraa, siiliä, oravaa tai rottaa? Kuvakollaasin kuvat: Anja Vest ja Teemu Heinonen, Inka Sääskilahti, Jan W. Ahlfors, Hannu Rämä ja Håkan Söderholm

3.4.2023, Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin kaupunki kerää asukkaiden havaintoja kuudesta helposti tunnistettavasta nisäkäslajista. Keruu toteutetaan Lajitietokeskuksen laji.fi -sivuston avulla. Hankkeessa on mukana myös Helsingin yliopiston metsäekologian laitos.

Kaupunki toivoo asukkailta havaintoja ketuista, mäyristä, supikoirista, oravista, rotista ja siileistä. Näistä lajeista, oravaa lukuun ottamatta, kerättiin havaintoja myös 10 vuotta sitten karttakyselyllä. Tässä kyselyssä ollaan kiinnostuneita myös oravahavainnoista.

”Orava on helposti havaittava ja ajoittain runsaskin nisäkäs. Se on kuitenkin Suomessa taantunut, ja sillä on ollut tässä välissä huonoja aikoja etenkin kuusen heikkojen siemenvuosien takia, mikä vaikuttaa myös kaupunkioravien ravinnonsaantiin. Meitä askarruttaa, mikä on Helsingin nimikkoeläimen tilanne juuri nyt”, kertoo ympäristötarkastaja Raimo Pakarinen kaupungin ympäristöpalveluista.

Havaintojen määrä ei suoraan kerro nisäkäslajien runsaudesta, mutta tiedustelu antaa luotettavaa tietoa niiden levinneisyydestä ja siten kaupunkilaistumisen asteesta. Kaikki kyselyn lajit ovat jollakin tavoin sopeutuneet kaupunkielämään, mutta niiden tottuminen ihmisen ja muiden häiriötekijöiden läsnäoloon on kuitenkin vielä eri vaiheessa.

Havainnot pyydetään ilmoittamaan verkossa laji.fi-palvelun kautta, helpoimmin verkkolomakkeella. Tärkeimmät ilmoitettavat tiedot ovat laji, havaintopaikka ja päivämäärä. Havainnon mukana voi lähettää myös kuvan. Havaintoja voi jättää 30.10.2023 saakka.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy