Korpikarin luonnonsuojelualue Kuhmoon

Korpikarin luonnonsuojelualue on suojeltu METSO-ohjelman kriiteerien mukaisesti. Kuva: Suvi Schroderus, Kainuun ELY-keskus.

5.4.2023, Kainuun ELY-keskus

Kainuun ELY-keskus on sopinut yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Kuhmon Lammasperän kylälle. Suojelualueen pinta-ala on noin 50,3 hehtaaria.

Rauhoitettava kohde sijaitsee Kuhmossa ja rajautuu Lammasjärven rantaan. Kohde muodostuu vaihtelevista havupuuvoittoisista luonnontilaisista tai sen kaltaisista metsä- ja suoalueista.

Kasvupaikkatyyppi on valtaosaltaan tuoretta kangasta ja puusto on iäkästä, keskimäärin 150 vuotta, paikoitellen on myös vanhempaa puustoa. Alueella on pysty- ja maalahopuuta turvaamassa lahopuujatkumoa ja monimuotoisuutta. Valtaosin metsä on säilynyt luonnontilaisena tai sen kaltaisena. Alueella on myös pienialaisia soistumia, rehevämpiä korpia sekä karumpia rämeitä. Aluetta luonnehtii kainuulainen vaaramaisema – korkein kohta kohoaa 195 metriä merenpinnasta.

Rauhoitettavan alueen pohjoisosassa rinne laskee jyrkkäpiirteisesti avonaiselle rämealueelle. Suoalueella on jonkin verran ojituksia. Itäpuolen ojitukset ohjaavat vedet Kiteenlampeen ja suoaluetta länsipuolella sivuava kaivettu vesiuoma laskee vedet Lammasjärveen.

Alue on suojeltu METSO-ohjelman valintakriteereiden perusteella. Korpikarin luonnonsuojelualueen perustamisen mahdollisti Pohjois-Suomeen myönnetty luonnonsuojelualueiden hankintaan osoitettu määräaikainen lisämääräraha.

“Korpikarin luonnonsuojelualue edustaa puustoista vanhan metsän kohdetta”, kertoo luonnonsuojeluasiantuntija Suvi Schroderus Kainuun ELY-keskuksesta.

“Alue on luonteeltaan vaihtelevaa kainuulaista vaaramaisemaa, jossa on pienialaisia suopainanteita ja korpikuvioita. Suojeltu alue on myös pinta-alaltaan merkittävän kokoinen metsäinen kohde”, Schroderus jatkaa.

Maanomistajien kiinnostus suojeluun lähti yhteisestä ajatuksesta säilyttää heille merkityksellinen paikka luonnontilaisena ja monimuotoisena myös tuleville sukupolville.

“Korpikarin ranta-alue on ollut meille kaikille tärkeä paikka jo lapsuudesta saakka. Monimuotoisuus ja kestävä metsänhoito ovat meille tärkeitä arvoja, ja tuntuu hienolta, että meidän metsistämme löytyy nyt luonnonsuojelukohde”, maanomistajat kommentoivat tyytyväisinä luonnonsuojelupäätökseen.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy