Koskisen palkkasi rekrykoulutuksen avulla yhdeksän ukrainalaista työntekijää

10.02.2023, Koulutuskeskus Salpaus

Puutuotteisiin ja puunjalostukseen erikoistunut Koskisen Oyj on etsinyt aktiivisesti ratkaisuja työvoiman tarpeeseen. Viimeisimpänä Koskisella on palkattu rekrykoulutuksen avulla yhdeksän Kärkölässä asuvaa ukrainalaista työntekijää ja rakennettu työhöntulopolkuja ulkomaalaisille.

Koskisen toteutti yhdessä Salpauksen ja Hämeen TE-toimiston kanssa kolmen kuukauden rekrytointikoulutuksen Kärkölän kuntaan saapuneille ukrainalaisille. Jokainen osallistuja suoritti koulutuksen onnistuneesti ja sai työpaikan Koskisen Järvelässä sijaitsevalta vaneritehtaalta.

–  Rekrykoulutus oli tärkeä sekä ukrainalaisille että Koskiselle. Ukrainalaiset pakolaiset saivat koulutuksen avulla merkityksellistä tekemistä ja mahdollisuuden integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan, ja me saimme organisaationa oppia sekä ymmärrystä ulkomaalaisten työllistämisestä, kertoo Koskisen henkilöstöjohtaja Minna Luomalahti.

Rekrykoulutuksen tavoitteena työssä tarvittavat taidot – painopisteinä työturvallisuus, suomen kieli ja harjoittelu tulevassa työssä

Koskisella suunniteltiin yhdessä Salpauksen kanssa koulutuskokonaisuus, jonka avulla he voisivat tarjota ukrainalaisille mahdollisuuden työllistyä Kärkölän vaneritehtaalle.

Kokonaan Koskisen tiloissa toteutetussa koulutuksessa ukrainalaiset perehtyivät vaneritehtaan toimintaan ja työtehtäviin, opiskelivat suomen kieltä ja harjoittelivat käytännön työtehtävissä. Työturvallisuus oli yksi koulutuksen tärkeistä aiheista. Koulutukseen kuului suomen kielen testin lisäksi työturvallisuuskortin suorittaminen.

–  Rekrykoulutuksessa suomen kielen opiskelu toteutui luontevasti viikoittain. Löysimme jokaiselle rekrykoulutukseen osallistuneelle ukrainalaiselle venäjän taitoisen työnopastajan. Myös työnopastajat koulutettiin ennen aloitusta Salpauksen avulla, kertoo Luomalahti.

–  Ukrainalaiset olivat erittäin motivoituneita koulutuksen ajan. Aktiivinen lähiopiskelu ja vuorovaikutus suomi toisena kielenä -opettajan avulla auttoivat oppimistavoitteiden saavuttamista ja työllistymistä, kertoo opettaja Kaj Randelin Salpauksesta.

Yhteistyö Koskisen ja Salpauksen kesken jatkuu vielä suomen kielen jatkokoulutuksella ukrainalaisille kesään saakka.

–  Tavoitteenamme on, että jokainen saa suomen kielen taidon sellaiselle tasolle, että pystyy työskentelemään turvallisesti ja itsenäisesti tehdasolosuhteissa, Luomalahti jatkaa.

Rekrykoulutuksen myötä oma toimintamalli ulkomaalaisten työllistämiseksi

Koskisella luotiin rekrykoulutuksen kautta ulkomaalaisten työllistämiseksi toimintamalli, jossa huomioidaan myös työssä tarvittavan suomen kielen taidon oppiminen.

– Saimme erittäin arvokasta kokemusta siitä, mitä kaikkea tulee huomioida ulkomaalaisten työllistämisprosessissa. Tulemme hyödyntämään tätä oppia jatkossakin, kertoo Luomalahti.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy