Kotimaisten kielten keskus: & on epäselvä nimi

Julkishallinnon tuottamien palvelujen nimien tulisi hallintolain hengessä olla asiallisia, selkeitä ja ymmärrettäviä.

Espoon kaupunginteatteri tiedotti perjantaina 18. elokuuta 2023 muuttaneensa nimensä &:ksi. Uusi nimi tulee sanaparin Espoon teatteri alkukirjaimista ET, joista on edelleen johdettu &-merkki. Merkki äännetään [et], kuten voidaan ääntää kirjainyhdistelmäkin.

Kotimaisten kielten keskuksen nimistönhuoltajan Ulla Onkamon mukaan teatterin nimenmuutoksessa menevät sekaisin nimet ja logot. ”Logot ovat yritystä tai vastaavaa edustavia graafisia tunnisteita, joilla luodaan brändiä. Erisnimetkin luovat brändiä, mutta niiden perimmäinen tarkoitus on sujuvoittaa kielenkäyttöä. On kielellisesti taloudellisempaa käyttää erisnimeä kuin selittää asia monisanaisesti.”

Onkamo muistuttaa blogikirjoituksessaan, että mainitunlainen nimi on todella vaikea käytössä. ”Jos nimi kirjoitetaan merkkinä &, sitä taivutetaan kaksoispisteen avulla &:n [etin]. Sen sijaan sanana luettaviin, konsonanttiin loppuviin lyhenteisiin taivutuspäätteet lisätään vokaalin i avulla: ETin. Todennäköisesti käytössä tullaan siis näkemään myös sekamuotoa &in.”

Onkamo kertoo ihmettelevänsä usein, miksi jätetään hyödyntämättä mainio tiedonvälittämisen potentiaali, joka jokaisella nimellä on. ”Epäselvän nimen kerrotaan kerta toisensa jälkeen kuvastavan tai symboloivan mitä abstraktimpia ja kummallisempia asioita. Asioita, jotka aivan yhtä hyvin voitaisiin liittää johonkin toiseen, yhtä epäselvään ja epäkäytännölliseen nimeen.”

Kotimaisten kielten keskuksen Ulla Onkamo huomauttaa myös siitä, että julkishallinnon tuottamien palvelujen nimien tulisi hallintolain hengessä olla asiallisia, selkeitä ja ymmärrettäviä.

Kotimaisten kielten keskus

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy