Koulutuskeskus Salpaukselle on myönnetty opetus- ja kulttuuriministeriön lupa järjestää prosessiteollisuuden ammattitutkintokoulutusta

20.02.2023, Koulutuskeskus Salpaus

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on saanut myönteisen päätöksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä prosessiteollisuuden ammattitutkintokoulutukselle 1.8.2023 alkaen. Prosessiteollisuuden ammattitutkinto on luonnollinen jatkumo perustutkinnolle. Tällä mahdollistetaan opiskelijan henkilökohtainen elinikäisen oppimisen polku, jossa tutkinnot ja työssäkäynti vuorottelevat osaamisen kartuttamiseksi. Ammattitutkinnoilla varmistetaan ammattilaisten osaamisen taso muuttuvassa työelämässä.

Uusi ammattitutkinto Salpauksessa vahvistaa alueellisen työelämän osaamista

Alueellisen työelämän näkemyksen mukaan prosessiteollisuudessa tarvitaan yhä erikoistuvampaa osaamista. Prosessiteollisuus on nopeasti kasvava, kehittyvä ja laajeneva ala. Erityisesti Päijät-Hämeen sekä Kanta-Hämeen alueella on paljon prosessiteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden henkilöstön kehittämiseen ja työvoiman saatavuuden varmistamiseen ammattitutkinto on erityisesti kohdennettu.

– Hienoa päästä vastaamaan alueellisiin työelämätarpeisiin uuden ammattitutkinnon myötä, iloitsee rehtori Päivi Saarelainen. Yhteistyömme monipuolistuu ja vahvistuu entisestään tämän ammattitutkinnon järjestämisluvan saamisen myötä. Tästä meidän on hyvä yhdessä jatkaa eteenpäin.

Lupaprosessissa Salpauksen tukena laaja kaarti paikallisia toimijoita

Koulutuskeskus Salpaus sai lupahakemuksensa tueksi useilta paikallisilta toimijoilta myönteisen puoltolausunnon. Lausunnoissa nousi vahvasi esille jo olemassa oleva osaajapula prosessiteollisuuden yrityksissä erityisesti elintarviketeollisuuden alalla. Päijät-Hämeen liitto kertoo alueen kasvunäkymien olevan viimeaikaisten yritysinvestointipäätösten myötä poikkeukselliset. Alueelle on odotettavissa tulevina vuosina eri yrityksiin useita satoja työpaikkoja, joihin tarvitaan osaavia tekijöitä. Koulutuskeskus Salpaus pystyy vastaamaan niin valtakunnallisiin kuin alueellisiin osaamistarpeisiin. Prosessiteollisuuden ammattitutkinnon koulutuksen järjestäjäksi Koulutuskeskus Salpaus on erinomainen valinta.

Puoltolausunnoissa korostui myös Koulutuskeskus Salpauksen laajasti tekemä yhteistyö alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Esimerkiksi Salpauksella on jo olemassa hyvä malli yhteistyölle niin Fazer Makeiset kuin Fazer Leipomot Suomi kanssa. Fazerilta todetaan yhteistyön olevan erittäin toimivaa. Salpausta kuvaillaan luotettavaksi kumppaniksi, joka toteuttaa koulutukset ammattitaidolla ja yrityksen tarpeet huomioiden.

Koulutuskeskus Salpaus kiittää vahvasta ja vaikuttavasta tuesta hakuprosessiin liittyen mukana olleita työelämäedustajia ja muita toimijoita erityisesti:

 • Fazer Makeiset
 • Fazer Leipomot Suomi
 • Polttimo Oy / Viking Malt Oy / Senson Oy
 • Uponor Oy
 • Suomen Kuitulevy Oy
 • Stora Enso
 • Päijät-Hämeen liitto
 • Päijät-Hämeen Yrittäjät
 • Lahden Yrittäjät
 • Lahden Seudun Kehitys, LADEC Oy
 • Lahden kaupunki
 • LAB-ammattikorkeakoulu
 • Lahden Teollisuusseura ry
 • Teknologiateollisuus ry.
 • Hämeen Kauppakamari
 • Kemppi
Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy