Kuka on johtanut ministeriä harhaan ja miksi?

Valtioneuvosto myönsi Fortum Power and Heat OY:lle lunastusluvan ja pysyvän käyttöoikeuden Kirkkonummelle suunnitteilla olevan datakeskuksen tarvitsemalle 2*400 kilovoltin (kV) suurjännitevoimajohdolle. Se on suunniteltu toteutettavaksi maakaapelina Espoon sähköasemalta Kirkkonummen Kolabackeniin. Säteilyturvallisuuskeskus (STUK) on todennut, että ”tämän kokoluokan suurjännitevoimajohtoja ei aiemmin Suomessa ole maakaapeloitu”.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän allekirjoittamassa lunastusluvassa todetaan, että vastaavanlaisia suurjännitekaapeleita on maassamme kaupunkiympäristöissä useita:

Kantaverkon sekä siihen liitettyjen suurjännitteisten voimajohtojen jännitetaso on yleensä 110 kV, 220 kV tai 400 kV. Suurjännitemaakaapeli ei ole ennakkotapaus, koska esimerkiksi Suomessa on käytössä lukuisia suurjännitemaakaapeleita muun muassa kaupunkiympäristöissä.”

Niputtamalla 110 kV:n, 220 kV:n ja 400 kV:n suurjännitevoimajohdot yhteen, voidaan näin väittää. Mutta nyt kyseessä oleva 2*400 kilovoltin suurjännitevoimajohdon maakaapelointi on ensimmäinen Suomessa – ja Pohjoismaissa – toteutettava tämän suuruusluokan pilottihanke.

Tällä menettelyllä asian esittelijä valtioneuvoston yleisistunnossa on halunnut osoittaa, että kyseessä olisi ”normaalin” maakaapelin asennus. Asiantuntijaorganisaatio STUKin näkemys hankkeen ainutkertaisuudesta on valtioneuvoston päätöksen valmistelussa unohdettu. Maanomistajien vaatimus puolueettomasta ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) sekä lunastuslain edellyttämästä vaihtoehtoisten maakaapelireittien selvittämisestä on tässä pilottihankkeessa tyystin ohitettu.

Runsaat 2 vuotta sitten Kirkkonummen kunnan lausunnossa maakaapelihankkeesta vaadittiin vielä selkeästi YVA:n tekoa hankkeesta mm. sen aiheuttaman magneettikentän terveysvaikutusten vuoksi. Fortumin painostuksesta vaatimus poistettiin.

Datakeskuksen toteuttaja on Microsoft. Ilmoituksensa mukaan Fortum myy lunastusluvan Microsoftille. Sen vastuulla toteutetaan ensi kertaa Suomessa tämän kokoluokan suurjännitevoimajohdon maakaapelointi Kirkkonummella omakotitalojen pihamaiden läpi. Aiempia kokemuksia toteutuksesta ei ole esitetty. Saksassa ja UK:ssa 400 kV:n maakaapelit kulkevat erillisissä tunneleissa yli 10 metrin syvyydessä. Microsoft ottaa kaapeloinnissa suuren vastuun; kyseessä on mm. maakaapelin magneettikentän pitkäaikaisvaikutukset pihoilla leikkiviin ja omakotitaloissa asuviin lapsiin.

Näyttää siltä, että valtioneuvostolle ”hyvämaineisen” valtioenemmistöisen yhtiön vakuuttelut ovat riittäviä, puolueettomia selvityksiä ei tarvita. Terveydelle vaarallisen magneettikentän pihamaalleen saavat kansalaiset ovat eri mieltä.

Suomessa siis päätetään ja toteutetaan himottuja ”vihreitä investointeja” – datakeskuksen hukkalämpö käytetään kaukolämpönä korvaamaan mm. fossiilisilla tuotettua, – ja samalla unohdetaan lunastuslain vaatimukset selvittää puolueettomasti vaihtoehtoiset kaapelireitit ja valita matalariskisin vaihtoehto.

Luoman kyläyhdistys

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy