LAB-ammattikorkeakoulu vastaa elintarviketeollisuuden osaajatarpeeseen uudella koulutuksella

Vuonna 2025 alkavalla prosessi- ja materiaalitekniikan insinöörikoulutuksella vastataan elintarviketeollisuuden kasvaneeseen osaajatarpeeseen. LAB-ammattikorkeakoulun uusi koulutus järjestetään ulkopuolisen rahoituksen turvin.

Elintarviketeollisuuteen on Päijät-Hämeessä viime vuosina investoitu mittavasti ja ala kaipaa kasvunsa tueksi uusia osaajia erityisesti prosessi- ja materiaaliosaamisen osalta. Prosessi- ja materiaalitekniikan tulevat insinöörit ovat tuotekehityksen, valmistuksen ja laadun sekä työnjohtamisen osaajia.

”Rakennamme vahvaan kiertotalousosaamiseemme tukeutuvan uudentyyppisen koulutuksen, jossa hyödynnämme myös elintarvikealan yhteistyöverkostojamme. Aloitamme yliopettajan rekrytoinnin heti”, kertoo LAB-ammattikorkeakoulun teknologiayksikön johtaja Kirsi Taivalantti.

Koulutus järjestetään ulkoisella rahoituksella

Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutuksen mahdollistajina toimivat useat eri tahot: Lahden kaupunki, Marjatta ja Eino Kollin Säätiö, Lahden Teollisuusseuran säätiö sekä Padasjoen Säästöpankkisäätiö.

”Lahdessa sijaitsee elintarviketeollisuuden kansallinen kasvukeskus, ja uusia osaajia tarvitaan. Elinkeinoelämän ja asukkaidemme menestys on meille tärkeää ja juuri siksi haluamme panostaa tällaisiin avauksiin. Pian LAB-ammattikorkeakoulusta saadaan tekijöitä suoraan elintarviketeollisuutemme tarpeisiin”, toteavat yhteistuumin kaupungin elinvoima- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja Milla Bruneau sekä elinvoimajohtaja Henna Eskonsipo-Bradshaw.

”Kollin Säätiö tukee tutkimus- ja kehitystyötä painottaen toimintaa, jolla on elinympäristöömme positiivinen vaikutus pitkällä tähtäimellä. Pyrimme mahdollistamaan Päijät-Hämeen alueen elinvoimaisuuden kasvua erityisesti koulutuksen edistämisen kautta”, sanoo Marjatta ja Eino Kollin Säätiön asiamies, talousneuvos Esko Kolli.

”Lahden Teollisuusseuran säätiön tarkoituksena on edistää Lahden ja sen ympäristön taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä ja elinvoimaa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan mm. tukemalla liiketaloutta edistävää koulutus- ja tutkimustoimintaa. Merkittävä osa tuestamme suuntautuu, kuten tässä, koulutusinstituutioille mutta myös opiskelijoiden opinnäytetöihin”, toteaa Lahden Teollisuusseuran säätiön hallituksen puheenjohtaja, rakennusneuvos Martti Lipponen.

”Tavoitteenamme on tukea maakunnan elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja taloudellista kehitystä. Tuleva prosessi- ja materiaalitekniikan insinöörikoulutus on merkittävä eteenpäin viejä Päijät-Hämeen seudun kehitykselle”, kertoo Padasjoen Säästöpankkisäätiön puheenjohtaja Jyrki Artjoki.

Koulutus on osa Food Campus Finland -kokonaisuutta

Uusi koulutus tulee olemaan osa alkuvuodesta muodostettua valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toimivaa Food Campus Finland -yhteistyöalustaa. Alusta tähtää Suomen ruokaviennin kaksinkertaistamiseen ja sen jalostusarvon merkittävään kasvattamiseen.

Alustan taustalla vaikuttavat Päijät-Hämeen Viljaklusteri, LAB-ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto, Koulutuskeskus Salpaus, Lahden kaupunki sekä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy