Lahden avoimen varhaiskasvatuksen kerhoja ei saa sulkea!

Kuvituskuva. Lapset leikkimässä. Uutislähde

Lahden sivistylautakunnassa on esitelty talouden tasapainottamiseksi avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan lopettamista Jalkarannan, Hirsimetsän, Tanssimäen ja Nastolan toimipaikoissa. Myös Launeen Perhepuiston ja Loviisanpässin toimipaikkojen toiminta yhdistettäisiin avoimeksi päiväkodiksi.

Vetoamme Lahden päättäjiin (sivistys- ja kulttuurilautakunta sekä kaupunginvaltuusto), että avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminta säilytetään ennallaan ja vastustamme esitettyjä muutoksia.

Kerhojen lakkauttaminen olisi hyvin lyhytnäköistä. Pitkällä tähtäimellä suuria säästöjä tuskin saataisiin, jotka eivät lopulta näkyisi kuluina muualla.
Erityisesti on syytä ajatella lasten sekä perheiden hyvinvointia. Tämä päätös vaikuttaisi lasten ja perheiden elämään negatiivisesti merkittävillä tavoilla.

Kerhot tarjoavat kotihoidossa oleville lapsille ikäistään seuraa ja monin tavoin laadukasta varhaiskasvatusta, joka antaa hyvät eväät eskariin ja kouluun sekä  päiväkotiin, niille jotka sinne menevät.

Lapset oppivat kerhossa tärkeitä sosiaalisia taitoja, kädentöitä, käytöstapoja, oppivat tuntemaan erilaisia ihmisiä, saavat toteuttaa itseään liikunnallisesti ja oppivat varhaiskasvatuksen rutiineja.
Tämä sekä hyvät muistot kantavat lasta vielä pitkään myöhemminkin.

Missä kotihoidossa olevat lapset oppivat ryhmässä toimimista eskaria ja koulua sekä mahdollista myöhempää päivähoitoa varten, mikäli kerhot lakkautetaan? Kaikille eivät seurakuntien kerhot ole vaihtoehto. Jäävätkö kotihoidossa olevat lapset jatkossa ulkopuolelle ja väliinputoajiksi?
Lapsen on hyvä oppia olemaan lapsiryhmässä ilman vanhempia, ja ikäistensä seurassa sekä samalla kerhot antavat vanhemmille hetken aikaa hoitaa asioita, kun lapsi on 3 tuntia kerrallaan kerhossa pari- kolme kertaa viikossa.

Tämäkin on erityisen tärkeää vailla tukiverkkoa oleville perheille.
Osalla perheistä tukiverkot ovat olemattomat, ja pahoinvointi perheissä varmasti tulee lisääntymään mikäli tälläistä matalan kynnyksen palvelua perheille ei ole tarjolla.

Osa lapsista kulkee kerhopolkua kolme vuotiaaksi asti, osa erilaisin järjestelyin eskari- ikään asti (esim. vanhempien tehdessä eri vuoroa töissä tai isovanhempien hoitaessa lasta). Kerhotoiminta on siis tärkeää eri tilanteissa eläville perheille.

Kaikki mikä tukee lasten kasvua ja kehitystä sekä perheiden hyvinvointia ja jaksamista tulisi säilyttää ja näitä avoimen varhaiskasvatuksen kerhot ehdottomasti toiminnallaan tukevat. Kerhoissa varhaiskasvatuksen opettajat, sosionomit ja lastenhoitajat tekevät tärkeää ja ammattitaitoista työtä lasten ja perheiden hyväksi tullen lapsille tärkeiksi aikuisiksi.

Me allekirjoittaneet toivomme että kerhoja ei lakkauteta!

https://www.adressit.com/lahden_avoimen_varhaiskasvatuksen_kerhoja_ei_saa_sulkea

 

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy