Lahden tasapaino-ohjelma ja talousarvio 2024 hyväksyttiin: Kaupunki pyrkii tasapainottamaan talouden neljässä vuodessa

Kaupunginvaltuusto päätti Lahden kaupungin talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2024-2026. Keinot tasapainottaa kaupungin taloutta hyväksyttiin osana kaupungin talousarviota. Uutena tulojen lisäämisen keinona selvitetään mahdollisuutta lisätä sijoitusvarallisuuden tuottoja.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 2024 kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Alijäämä on 55,0 miljoonaa euroa. Kaupungin talouden tasapaino-ohjelman mukaisesti talous sopeutetaan neljän vuoden aikana, vuosina 2024–2027. Voimavarat Lahdessa painottuvat sivistykseen ja elinvoimaan.

Valtuuston kokous eteni sujuvasti ja keskustelut käytiin hyvässä hengessä. Kaupunginvaltuusto kävi keskustelua etenkin sivistyksen palveluista.

Kuntien verorahoitusta on siirtynyt ja edelleen siirtymässä valtiolle hyvinvointialueiden rahoituksen kattamiseksi. Kuntien valtionosuudet vähenevät ennakoitua enemmän.

Työllisyydenhoito siirtyy valtiolta kunnille 2025. Työttömyysetuuksista kunnille siirtyvän rahoitusvastuun kasvu on luvattu kompensoida kuntakohtaisesti peruspalvelujen valtionosuuden lisäyksellä. TE-palvelujen rahoitukseen on luvattu 100 prosentin valtionosuus.

Kaupungin kasvua ja kehitystä tukee Lahden asema johtavana ympäristökaupunkina. Kaupunki kehittyy kestävänä ja menestyvänä yritys-, yliopisto- ja tapahtumakaupunkina.

Talousarviovuonna 2024 toimintakate on -357,8 milj. euroa, vuosikate 0,1 milj. euroa, tilikauden tulos -55,1 milj. euroa, bruttoinvestoinnit 75,5 milj. euroa sekä toiminnan ja investointien rahavirta -67,9 milj. euroa.

Lahden kaupungin kunnallisveroprosentti pyöristyy vuonna 2024 alaspäin 8,1 prosenttiin. Asiasta päätettiin valtuustossa 13.11.

Lahden kaupunki

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy