Lahden virastotalo muutetaan nykyaikaiseksi usean viraston yhteiseksi työympäristöksi

16.12.2022, Senaatti-kiinteistöt

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt on aloittanut Lahden virastotalossa tilamuutoshankkeen, jonka yhteydessä valtion palveluja keskitetään virastotaloon helposti saavutettaviksi. Kiinteistöä muunnetaan valtion toimijoiden yhteiseksi työympäristöksi, jossa on eri käyttäjäryhmille yhteisiä monitilaympäristön työskentelyalueita. Asiakaspalvelutilat otetaan käyttöön kesällä 2023, ja kokonaisuudessaan yhteinen työympäristö on valmis keväällä 2024. Hanke valmistuu ensimmäisten joukossa osana laajempaa valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistusta. 

Valtion virastotalo Lahden Kirkkokatu 12:ssa muunnetaan usean toimijan nykyaikaiseksi monitilaympäristöksi. Senaatti-kiinteistöt toteuttaa vuonna 1978 valmistuneeseen noin 15 000 m2:n suuruiseen virastotaloon tilamuutoshankeen ja valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistuksen mukaisen tilaratkaisun 12:lle julkisen hallinnon toimijoille.

Rakennus- ja tilamuutostyöt alkavat joulukuussa 2022, ja hanke valmistuu vaiheittain. Käyntiasiointipalvelu kansalaisille ja osa yhteisistä toimistotiloista otetaan käyttöön kesäkuussa 2023. Lopullisesti tilamuutostyöt valmistuvat keväällä 2024.

Tilamuutostyöt kohdistuvat reiluun puoleen virastotalon tiloista ja niissä hyödynnetään aiemmin tehtyjä tilamuutoksia. Hankkeessa toteutetaan moderni ja nykyaikainen yhteinen työympäristö julkisen hallinnon toimijoiden käyttöön. Ensimmäiseen kerrokseen tehdään yhteinen asiakaspalvelualue, ja toiseen kerrokseen toteutetaan yhteiskäyttöinen kokouskeskusalue. Työskentelytiloihin toteutetaan organisaatioiden yhteiseen käyttöön monitilaympäristöt, jossa on tiloja erilaisille työnteon tarpeille, kuten vetäytymiselle, hiljaiselle työlle ja tiloja organisaatioiden erityistarpeille sekä nykyaikaisia työkahviloita. Tiloja voidaan helposti muuntaa myös tulevia tilatarpeita varten.

”Lahden virastotaloon toteutetaan yhteinen käyntiasiakaspalvelu, joka parantaa merkittävästi julkisenhallinnon palveluvalikoiman saatavuutta kansalaisen näkökulmasta. Yhteinen työympäristö tarjoaa entistä monipuolisemmin tiloja erilaisille työnteon tavoille, mahdollistaen työskentelyn monipaikkaisesti etänä ja fyysisesti toimistolla. Tilojen suunnittelussa on toteutettu julkisen hallinnon konseptikokonaisuutta ja ne toteutetaan kokonaisuutena sisältäen kaikki toimitilapalvelut, kalusteet sekä digitaalisen työympäristön ja turvatekniikan”, hankkeen projektipäällikkö Jonna Kemppainen Senaatti-kiinteistöistä kertoo.

Yhteisen työympäristön käyttäjiksi tulevat Hämeen TE-toimisto, Hämeen ELY-keskus, KEHA-keskus, Verohallinto, Digi- ja väestötietovirasto, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ulosottolaitoksen asiakaspalvelu, Business Finland, Kela, Maanmittauslaitos, Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Tiloissa tulee työskentelemään noin 700 henkilöä.

Rakennushankkeen pääurakoitsija on LKN Rakennus Oy. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 12,5 miljoonaa euroa sisältäen mm. irtokalusteet ja tekniikan. Hanke säästää valtion virastojen tilakustannuksia noin 330 000 euroa vuodessa.

Hankkeessa huomioidaan vähähiilisyys-, kiertotalous ja vastuullisuustavoitteet 

Nykyaikaiset työtilaratkaisut ja yhteiskäyttö parantavat tilankäytön tehokkuutta, mikä pienentää valtion hiilijalanjälkeä ja tuo valtiolle kustannussäästöjä. Hankkeessa mukana olevien organisaatioiden käyttämä toimistotila vähenee noin 10 460 neliötä, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 343 000 kiloa vuodessa. Määrä vastaa noin 374 lentomatkan päästöjä vuodessa välillä Helsinki New York tai noin 3,32 miljoonan kilometrin ajoa autolla.

Yksi yhteinen asiakaspalvelupiste parantaa palvelua 

Yhteisen asiakaspalvelun tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta tarjoamalla palvelut samasta paikasta mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti ja vaivattomasti. Yhteiset asiakaspalvelutilat mahdollistavat asiakkaiden tapaamisen joustavammin, kun asiakaspalvelutilat ovat toimijoiden yhteisessä käytössä. Asiakkaiden asioiden hoitaminen virastojen välillä helpottuu. Henkilöstön yhteistyön ja tiedonvaihdon tiivistäminen sekä uudet yhteistä palvelua tukevat järjestelmät parantavat hyvää asiakas- ja henkilöstökokemusta.

Hanke osana valtion palveluverkon uudistamista 

Lahden virastotalossa toteutetaan ensimmäisten joukossa valtion laajempaa palvelu- ja toimitilaverkon uudistusta. Valtiovarainministeriö asetti helmikuussa 2021 toimeenpanohankkeen valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistamiseksi 2020-luvulla. Sen tavoitteena on vastata nopeasti muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin kokoamalla käyntiasiointia julkisen hallinnon yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin ja tiivistämällä valtionhallinnon toimitilaverkkoa.

”Pidämme valtiovarainministeriössä tärkeänä, että pääsemme toteuttamaan Lahdessa ensimmäisiä yhteisiä työympäristöjä ja yhteistä asiakaspalvelua. Näissä kohteissa saatujen kokemusten perusteella pystymme paremmin jatkamaan uudistuksen toimeenpanoa myös muissa maakunnissa,” kehittämisjohtaja Marko Puttonen Valtiovarainministeriöstä sanoo.

Palveluverkon uudistaminen on alkanut Päijät-Hämeen lisäksi Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Karjalassa, ja yhteisiä asiakaspalvelupisteitä avautuu vuoden 2023 aikana myös Joensuuhun ja Lappeenrantaan. Lisäksi lähivuosina avataan pienempiä asiakaspalvelupisteitä muille paikkakunnille näiden kolmen maakunnan alueilla.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy