Lahtelaisilta 1000 ideaa keskustavisioon

Syksyllä käynnistyneeseen Keskustavisio 2040 -työhön saatiin mahtava määrä ideoita lahtelaisilta. Lahtelaiset, päätöksentekijät ja keskustan alueen toimijat pääsivät osallistumaan ideoimiseen työpajoissa ja verkossa.

Lahtelaiset ovat osallistuneet viime vuonna alkaneeseen keskustavisiotyöhön ahkerasti. Kaupunkilaisilta saatiin syksyn aikana visiota varten noin 1000 ideaa. Ideoita on kerätty asukkaiden työpajoissa, verkkokyselyillä, nuorisotiloilla ja koulujen kautta.

Lisäksi päätöksentekijät, keskustan alueen yrittäjät, kiinteistönomistajat, LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat sekä järjestöjen ja yhdistysten edustajat ovat osallistuneet työskentelyyn tapaamisissa, työpajoissa ja haastatteluissa.

Tähän mennessä keskustavisiotyön tueksi on järjestetty 11 erilaista tilaisuutta, joissa kaupunkilaisilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa keskustavision sisältöön.

Visiotyö jatkuu koko kevään 2024

Syksyn visiotyö huipentui marraskuussa kaupungintalolla vietettyihin Tulevaisuusfestareihin. Tapahtumassa tarkennettiin yhdessä, millaisia tavoitteita keskustavision tulee edistää.

Innostava osuus Tulevaisuusfestareita oli tekoälypiste, jossa keskustaan liittyviä toiveita ja ideoita visualisoitiin tekoälytyökalun avulla. UrbanistAI-työkalulla kokeiltiin muun muassa rantasaunaa Vesijärven rantaan, puistomaisemaa Ranta-Kartanoon ja uudenlaisia toimintoja torille.

Visiotyössä edetään nyt kohti lopullista keskustavisiota. Kevään aikana valmistuva ja poliittiseen päätöksentekoon menevä keskustavisio pohjautuu syksyn 2023 aikana kerättyihin ideoihin ja yhdessä lahtelaisten kanssa valittuihin tavoitteisiin ja teemoihin.

Keskustavision kärkiteemoiksi ovat nousemassa kestävä, kutsuva ja kompakti keskusta. Lisäksi tulevaisuuden keskusta nähdään erityisesti luovuuden ja mahdollistamisen  paikkana. Teemat saavat kevään aikana lopulliseen muotonsa, kun keskustavisiotyöryhmä työstää visiota valmiiksi.

Keskustavisio siirtyy kevättalvella poliittiseen päätöksentekoon. Valmis visio julkistetaan loppukeväästä.

Lahden kaupunki

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy