Lahti Energia ja Nordic Ren-Gas allekirjoittivat hankekehityssopimuksen Lahden Power-to-Gas-hankkeesta

25.1.2023

Lahti Energia Oy ja Nordic Ren-Gas Oy (Ren-Gas) ovat allekirjoittaneet hankekehityssopimuksen uusiutuvaa metaania, vihreää vetyä ja kaukolämpöä tuottavan Lahden Power-to-Gas-tuotantolaitoksen osalta. Hankekehityssopimus on jatkoa yhtiöiden erinomaiselle yhteistyölle ja konkreettinen askel yhden Suomen merkittävimmän vihreän vetyhankkeen edistämisessä.

Hankekehityssopimus luo vahvan perustan Lahden Power-to-Gas-hankkeelle ja on konkreettinen askel Lahti Energialta ja Ren-Gasilta hankkeen edistämiseksi. Sopimus kattaa hankekehityksen pääehdot osapuolten välillä sisältäen mm. ehdot savukaasujen hyödyntämisestä ja hiilidioksidittoman kaukolämmön toimittamisesta. Ren-Gas on päävastuullinen hankekehittäjä, joka vie Lahden Power-to-Gas-hankkeen kohti lopullista investointipäätöstä ja laitoksen rakennutusta. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi ja luvitus on aloitettu, ja tavoitteena on kaupallisen tuotannon aloittaminen vuoteen 2026 mennessä.

Lahden Power-to-Gas-laitos tuottaa valmistuttuaan uusiutuvaa synteettistä metaania, vetyä ja prosessilämmöstä tuotettua kaukolämpöä. Laitos tuottaisi lopullisessa koossaan 35 000 tonnia synteettistä metaania vuodessa. Se käytetään raskaassa maantieliikenteessä, jossa se korvaa fossiilisia polttoaineita samalla vähentäen hiilidioksidipäästöjä. Synteettisen metaanin valmistusta varten Lahden Kymijärven voimalaitokselta otetaan talteen vuosittain noin 110 000 tonnia hiilidioksidia. Uusiutuvan polttoaineen tuotannossa syntyvä prosessilämpö hyödynnetään Lahdessa kaukolämpönä, mikä vähentää polttoon perustuvaa kaukolämmön tuotantoa.

Nyt solmittu hankekehityssopimus on jatkoa yhtiöiden toteuttamalle hankkeen toteuttavuusanalyysille, jossa arvioitiin hankkeen teknistaloudellista toteuttavuutta. Analyysi osoitti, että Lahden Kymijärven voimalaitosalue on erinomainen sijainti suunnitellulle Power-to-Gas-laitokselle. Vuoden 2022 aikana energiaomavaraisuuden rooli on korostunut ja kysyntä kotimaiselle puhtaalle kaasulle lisääntynyt merkittävästi, mikä on luonut vahvan markkinaympäristön puhtaille kotimaisille kaasupolttoaineille.

”Olen erittäin iloinen, että hanke etenee Lahdessa yhdessä Lahti Energian kanssa. Olemme vieneet hanketta eteenpäin tiiviissä yhteistyössä ja todenneet, että Kymijärven alue tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet uusiutuvan kaasupolttoaineen tuottamiselle ja prosessilämpöjen hyödyntämiselle Lahden kaukolämpöverkossa. Tämä tekee Lahdesta erittäin kiinnostavan sijainnin Ren-Gasille. Nyt allekirjoitettu hankekehityssopimus luo selkeän perustan hankkeen jatkokehitykselle, joka tähtää lopulliseen investointipäätökseen ja laitoksen rakentamiseen tulevaisuudessa”, kertoo Nordic Ren-Gas Oy:n toimitusjohtaja Saara Kujala.

”Tämä on meille tärkeä hanke hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi ja kilpailukykyisen kaukolämmön turvaamiseksi Lahdessa myös tulevaisuudessa. On hienoa, että Lahti Energia on mukana edistämässä konkreettisia vetytalouden kärkihankkeita, jotka osaltaan luovat perustaa tulevaisuuden energiajärjestelmälle. Ren-Gas on vienyt hanketta eteenpäin ihailtavan ammattitaitoisesti ja yhteistyömme on ollut todella hedelmällistä. Tämän sopimuksen myötä yhteistyömme syvenee ja vihreiden polttoaineiden tuotantolaitos Lahdessa ottaa konkreettisen askeleen kohti tuotantoa”, toteaa Lahti Energian toimitusjohtaja Jouni Haikarainen.

Ren-Gasin ja Lahti Energian yhteistyö alkoi vuoden 2021 syksyllä hankkeen esiselvityksellä ja jatkui vuoden 2022 aikana toteuttavuusanalyysilla. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi ja luvitus on aloitettu. Tavoitteena on aloittaa rakennutus vuoden 2024 aikana ja kaupallinen tuotanto vuonna 2026.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy