Lahti ja Hollola ehkäisevät jäte- ja hulevesitulvia yhteistyöhankkeella

Yhteistyöhankkeessa laaditaan kokonaisvaltainen jäte- ja hulevesien hallintasuunnitelma viemäriylivuotojen ehkäisemiseksi. Lahden kaupunki, Hollolan kunta ja Lahti Aqua Oy laativat yhteistyössä alueellisen kaupunkivesien hallintasuunnitelman vuosien 2024–2025 aikana.

Hollolan kunnan hallinnoiman yhteistyöhankkeen tavoitteena on tunnistaa tilanteet ja paikat, joissa hulevesiä voi päästä jätevesiviemäriin tai likaantuneita hulevesiä on mahdollista päästä vesistöön tai kaupunki- ja taajamaympäristöön pahojen tulvien ja sateiden aikana.

Hankkeella ennakoidaan ja varaudutaan tuleviin ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haittoihin ja niiden huomioon ottamiseen viemäriverkostojen operoinnissa. Lisäksi vahvistetaan yhteistyötä jätevesi- ja hulevesiviemäreiden toiminnasta vastaavien eri tahojen välillä.

Yhteishankkeena voidaan parhaiten saavuttaa paikallisesti kokonaisvaltainen hule- ja jätevesien hallintasuunnitelma, sillä Lahdella ja Hollolalla on laajalti yhteisiä valuma-alueita, vesistöjä sekä viemäriverkostoja. Lahti Aqua Oy tuottaa kummassakin kunnassa vesihuoltopalvelut.

Kaupunkivesien kokonaisvaltaisia hallintasuunnitelmia tehdään nyt ensimmäistä kertaa. Hankkeita rahoitetaan ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta (https://ym.fi/vedenvuoro). Avustushakuja hallinnoiva Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt Lahden ja Hollolan kaupunkivesien hallintasuunnitelman hankkeelle rahoitusta 64 000 euroa.

Lahden kaupunki

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy