Lahti on yhä kansainvälisempi ja monipuolisempi opiskelukaupunki

Lahdessa tutkintoa opiskelevista 19,3 % oli ulkomaalaisia tai vieraskielisiä vuonna 2022, mikä oli enemmän kuin maassa keskimäärin. Ulkomaalaisia tai vieraskielisiä oli suhteellisesti eniten yliopistokoulutettavien joukossa. Ammattiosaajien ohella kaupunki tuottaa yhä enemmän myös korkeakouluosaajia.    

Lahdessa on keskivertoa enemmän ulkomaalaisia ja vieraskielisiä opiskelijoita

Koko maassa tutkintotavoitteisia opiskelijoita oli runsaat 1 397 000 vuonna 2022, ja heistä ulkomaalaisia tai vieraskielisiä oli yhteensä noin 255 400 eli 18,3 % kaikista opiskelijoista (ulkomaalaisia 6,9 % ja vieraskielisiä 11,4 %). Tutkintotavoitteisista opiskelijoista enemmistö (55,7 %, vajaat 779 000 opiskelijaa) opiskeli perusasteen jälkeiseen koulutuksessa, eli lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkea- tai yliopistokoulutuksessa. Ulkomaalaisten tai vieraskielisten osuus oli perusopetuksessa olevista 15 % ja perusasteen jälkeisen koulutuksen opiskelijoista 20,9 % vuonna 2022.

Lahdessa ulkomaalaisten tai vieraskielisten opiskelijoiden osuus oli maan keskiarvoa korkeampi (19,3 % eli noin 6 500 lähes 33 700 opiskelijasta) vuonna 2022. Pääkaupunkiseudun suurissa kaupungeissa noin joka kolmas tutkintotavoitteinen opiskelija oli ulkomaalainen tai vieraskielinen. Turussa hieman runsas viidennes tutkintotavoitteisista opiskelijoista oli ulkomaalaisia tai vieraskielisiä. Tampereella heidän osuutensa oli Lahden tasoa eli 19,3 %. Muissa suurissa kaupungeissa (Oulu, Jyväskylä ja Kuopio) ulkomaalaisten tai vieraskielisten osuus tutkintotavoitteisista opiskelijoista oli 11–12 %, eli siis selkeästi alle maan keskitason.

Lahden yliopistokoulutettavista peräti 54,4 % oli ulkomaalaisia tai vieraskielisiä vuonna 2022. Tämä selittynee osittain sillä, että uuden yliopistokaupungin opiskelijamäärä on vielä alhainen (yliopistokoulutuksessa 481 opiskelijaa vuonna 2020 ja 1 107 vuonna 2022). Toisaalta tämä kertonee myös siitä, että Lahti kiinnostaa opiskelukaupunkina.

Lahdessa suoritettiin paljon ammatillisia ja ammattikorkeakoulututkintoja vuonna 2022  

Koko maassa suoritettiin 220 280 tutkintoa vuonna 2022. Suoritetuista tutkinnoista perusasteen tutkintojen osuus oli 28 %, lukiokoulutuksen 14 %, ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen 31 %, ammattikorkeakoulututkintojen 13 % ja yliopistotutkintojen 14 %.

Lahdessa vuonna 2022 suoritetuista tutkinnoista (yhteensä 5 657) ammatillisten perus-, ammatti- sekä erikoisammattitutkintojen osuus oli noin 40 % ja ammattikorkeakoulututkintojen osuus 20 %.  Yliopistotutkintoja suoritettiin Lahdessa vielä vähän (150 tutkintoa, 2,7 % tutkinnoista), mutta niiden määrä kasvanee selvästi lähitulevaisuudessa.

Lahden kaupunki, kehityspalvelut

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy