Lapin kansallispuistojen vastuullisuus- ja kestävyystyö lujittuu: Urho Kekkosen ja Pyhä-Luoston kansallispuistot saivat Visit Finlandin kestävän matkailun merkit

UK-puiston uusi portti. Kuva: Marja Männistö

Urho Kekkosen ja Pyhä-Luoston kansallispuistot ovat saaneet Visit Finlandin myöntämän kestävän matkailun Sustainable Travel Finland (STF) -merkit. Molemmissa kansallispuistoissa on tehty pitkäjänteistä työtä ekologisen kestävyyden ja matkailun vastuullisuuden kehittämiseksi. Merkki myös edellyttää jatkuvaa parantamista, mihin molemmissa kansallispuistoissa on jo tehty suunnitelmia.  

“Kansallispuistot ovat Suomen luonnon näyteikkunoita kansainvälisille ja kotimaisille matkailumarkkinoille. Siksi niiden osalta tulee erityisesti kiinnittää huomiota kestävyys- ja vastuullisuusasioihin. Lapissa arktinen, herkkä luonto ja arvokas kulttuuriperintö on otettava huomioon. Tämä on samalla myös matkailijan, paikallisväestön ja alueen yrittäjien etu, sillä vetovoimatekijöitä ei saa menettää”, sanoo matkailun erityisasiantuntija Marja Männistö, joka mm. toimii Urho Kekkosen kansallispuiston STF-vastaavana.

“Vastuullisuustyö on jatkuvaa ja sitä halutaan tehdä yhdessä matkailualan ja paikallisten toimijoiden kanssa”, painottaa matkailun erityisasiantuntija Katja Blomberg Pyhä-Luoston kansallispuistosta.

Ekologiseen kestävyyteen on panostettu molemmissa kansallispuistoissa

STF-arvioinnin perusteella Urho Kekkosen kansallispuistolla ekologinen kestävyys on hyvin hoidettu. Pohdittavaksi jäi paikallisuuden korostaminen, koska esimerkiksi hankintalain mukaan hankinnat on kilpailutettava valtakunnallisesti ja jopa EU-tasoisesti. Lisäksi on pohdittava, miten suosittujen massatapahtumien kasvu pidetään kestävyyden rajoissa.

Pyhä-Luoston kansallispuistolla on STF-arvioinnin mukaan kestävyys kaiken toiminnan ytimessä. Tämä näkyy konkreettisesti viime vuosien retkeilypalvelujen ja -reittien kehittämisessä. Kansallispuiston retkeilyinfran kehittämiskokonaisuuden tavoitteena on ollut parantaa erityisesti uusien ja kokemattomien luonnossa liikkujien mahdollisuuksia päästä turvallisesti nauttimaan Pyhä-Luoston kansallispuiston luonnosta. Asiakasviestintään on panostettu niin digitaalisilla ratkaisuilla kuin uusilla viitoituksilla. Tavoitteena on, että kävijät arvostavat ja ymmärtävät ympäröivää luontoa yhä enemmän.

Mikä Sustainable Travel Finland (STF)?

Sustainable Travel Finland on ns. sateenvarjomerkki, joka kerää alleen Suomen matkailun vastuulliset toimijat. Merkin saanut toimija on kestävän matkailun edelläkävijä ja pyrkii kaikessa toiminnassaan vähentämään toiminnan haitallisia vaikutuksia ympäristöönsä niin globaalisti kuin paikallisesti. Merkki myönnetään määräajaksi ja se edellyttää toiminnan jatkuvaa kehittämistä kohti ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämpää ja vastuullisempaa matkailua.

Suomessa on 41 kansallispuistoa ja useita muita luonnonsuojelualueita. Alkuvaiheessa noin puolet kansallispuistoista käy läpi STF-ohjelman. Metsähallituksella on käytössä myös muita kestävyyden ohjelmia ja mittareita, sillä kestävyystyötä on tehty systemaattisesti pitkään.

Metsähallitus

Pyhä-Luosto, Maisematupa, Kuva: Sanna Lahti
Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy