Lukutaitoon panostettava pitkäjänteisesti

Leena Nissila. Kuva Satu Rakkolainen-Sossa

Lukutaidon edistämisen tulee olla selkeästi jonkin viraston vastuulla.

Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) johtaja Leena Nissilä ottaa Kotus-blogissa voimakkaasti kantaa tuoreista Pisa-tuloksista käynnistyneeseen lukutaitokeskusteluun. Nissilän mukaan lukutaidon edistäminen ei voi olla pelkästään kampanja, jonka rahoituksesta päätetään vuosittain.

”Lukutaidon edistämisen tulee olla selkeästi jonkin viraston vastuulla siten, että sille osoitetaan riittävät, pysyvät resurssit. Tällä hetkellä lukutaitotyötä tehdään monissa eri paikoissa ja siihen liittyvää osaamista on hajallaan.”

Nissilä arvioi, että jos lukutaito-osaaminen tuotaisiin näin yhteen, toiminta olisi pitkäjänteistä ja turvattua. Hän muistuttaa, että myös vuonna 2021 julkaistun Kansallisen lukutaitostrategian 2030 toimeenpano vaatii satsauksia.

”Hyvä lukutaito on tasa-arvoisen sivistysvaltion perusta. Pohja lukevalle yhteiskunnalle luodaan lapsuudessa ja nuoruudessa eli kodeissa ja kouluissa. Tarvitsemme vahvoja toimia, jotta voimme olla jatkossakin lukeva yhteiskunta.”

Nissilä kirjoittaa Kotus-blogissa, että lukutaito on kaiken muun oppimisen perusta ja lukutaidon heikkeneminen heijastuu oppimistuloksiin laajemminkin. Äidinkielen opettajat osaavat lukutaidon perusteella ennustaa jo varhain muissa oppiaineissa myöhemmin eteen tulevat haasteet.

”Kotimaisten kielten keskus nosti hallitusohjelma-avauksissaan esille tarpeen tarkastella kansallisen tason linjauksia. Suomen kouluissa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tuntimäärät ovat moniin muihin Euroopan maihin verrattuna hyvin niukkoja.”

Kotimaisten kielten keskus

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy