Luokkahenki paranee leirikoulussa

30.01.2023, Suomen nuorisokeskusyhdistys ry

Suomen nuorisokeskusten leirikouluihin osallistuneista opettajista 91 prosenttia arvioi luokan saavuttaneen leirikoululle asetetun tavoitteen hyvin tai erinomaisesti. Yksikään kyselyn 632 vastaajasta ei kokenut tavoitteessa epäonnistumista vuoden 2022 leirikoulujen aikana.

Ryhmähengen parantamiseen ja kaveritaitoihin liittyvät tavoitteet ovat luokkien yleisin tavoite leirikouluille. Tämä ilmenee Suomen nuorisokeskusten opettajille teettämästä palautekyselystä. Luokat asettavat leirikoulutavoitteensa yhdessä opettajan ja nuorisokeskusten ohjaajien tai nuorisotyöstä vastaavien kanssa. Näin leirikoulu kytketään tukemaan opetussuunnitelman tavoitteita.

– Leirikoulussa toimitaan ryhmänä. Uskomme, että yön yli -leireillä hoksataan päivätoimintoja syvemmin, miltä tuntuu, kun on hyvä olla porukassa muiden kanssa. Leirillä löytyy uusia yhteyksiä itseensä ja luokkakavereihin, mutta myös luontoon, Suomen nuorisokeskusyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Eija Pietilä kertoo.

Luokkahenki ja hyvät kaveritaidot ovat tärkeä osa koulukiusaamisen ennaltaehkäisyä. Yksinäisyyteen ja kiusaamiseen liittyvät teemat nousivat vahvasti esille myös viikonloppuna järjestetyssä opetus- ja kasvatusalan suurtapahtumassa Educassa.

– Meillä on käytössä Koko talo kasvattaa -periaate, joka velvoittaa nuorisokeskusten aikuisia huolehtimaan, ettei kukaan jää yksin, ja että hyvän käytöksen pelisääntöjä noudatetaan. Nuorisokeskukset ovat myös syrjinnästä vapaata aluetta ja siitä viestitään meillä näkyvästi, Pietilä huomauttaa.

Leirikoulun aikana ohjaajat ottavat vastuun ohjelmista, jolloin opettaja voi ottaa hieman rennommin ja olla tarkkailijan roolissa. Leirikoulun aktiviteetit on valittu siten, että ne tukevat luokan itselleen asettamia tavoitteita.

– Meillä ei esimerkiksi kiipeillä pelkästään huvin vuoksi, vaan kiipeilytoimintoihin on suunniteltu kohtia, joista selviää vain yhteistyötä tekemällä. Näin kiipeilyn avulla voidaan ryhmäytyä tai harjoitella kaveritaitoja ihan konkreettisesti, Pietilä esittelee.

Aktiviteetin päätteeksi ohjaaja vielä reflektoi oppimiskokemuksia ja ohjelman aikana koettuja tunteita lasten kanssa.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy