LUT-yliopiston maisteriohjelmissa on tarjolla lähes 1 500 aloituspaikkaa

Haku syksyllä 2024 alkaviin maisteriohjelmiin alkaa joulukuun alussa. Tarjolla on 1 463 aloituspaikkaa Lappeenrannassa, Lahdessa, Mikkelissä ja Kouvolassa.

LUT-yliopiston maisteriohjelmien hakuaika on käynnissä 1.12.2023–17.1.2024. Maisteriohjelmiin voivat hakea soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon Suomessa tai ulkomailla suorittaneet. Diplomi-insinöörin (DI), kauppatieteiden maisterin (KTM) tai yhteiskuntatieteiden maisterin (YTM) tutkintoihin tähtäävien ohjelmien kesto on kaksi vuotta ja laajuus 120 opintopistettä.

Nyt haettavissa ohjelmissa on tarjolla yhteensä 1 463 aloituspaikkaa. Paikoista 1 093 on tekniikan, 250 kauppatieteiden ja 120 yhteiskuntatieteiden alalle. Maisteriohjelmista 26 järjestetään Lappeenrannassa, kymmenen Lahdessa, kaksi Kouvolassa ja yksi Mikkelissä. Osa ohjelmista on mahdollista suorittaa työn ohessa ja osittain etäopintoina.

Maisteriohjelmista 29 on englanninkielisiä. Englanninkielisiin maisteriohjelmiin voivat hakea sekä suomalaiset että kansainväliset opiskelijat. Opiskelijoilta, jotka eivät ole EU- tai ETA-maiden tai Sveitsin kansalaisia, peritään lukuvuosimaksu, joka on 13 500 euroa yhtä lukuvuotta kohden.

LUTin yhteistyöohjelmissa (kaksois- ja kolmoistutkinnot) hakuajat ja lukuvuosimaksut vaihtelevat ohjelmakohtaisesti.

Uusissa englanninkielisissä tekniikan ohjelmissa uusiutuvaa energiaa, elintarviketekniikkaa ja mekatroniikkaa

Kemiantekniikan alalla alkaa kaksi uutta englanninkielistä maisteriohjelmaa. Chemical Engineering for Energy Transition -ohjelmassa keskitytään fossiilisten energialähteiden korvaamiseen uusiutuvilla energiamuodoilla. Ohjelma toteutetaan lähiopetuksena Lappeenrannan kampuksella. Monimuoto-opiskeluna Kouvolassa järjestettävä Food Processing Technology -ohjelma keskittyy ruoantuotannon jalostusteknologioihin ja yksikköprosesseihin.

Konetekniikan Mechatronics-maisteriohjelmassa opetetaan soveltamaan tekoälyä koneiden ja prosessien ohjausjärjestelmiin sekä niiden huoltoon, palveluihin ja ohjelmointiin. Monimuoto-opetuksena Lahdessa järjestettävä ohjelma käsittelee myös konejärjestelmien ympäristönäkökulmia ja kestävyyttä.

Yhteiskunta- ja viestintätieteiden maisteriohjelmat ensimmäistä kertaa haussa

LUTin uusissa yhteiskunta- ja viestintätieteiden maisteriohjelmissa ratkaistaan viheliäisiä tulevaisuuden ongelmia, jotka liittyvät kestävyysmurrokseen sekä ihmisten ja teknologian rajapintoihin. Kaikki yhteiskunta- ja viestintätieteiden maisteriohjelmat ovat englanninkielisiä, ja ne järjestetään lähiopetuksena Lappeenrannan kampuksella.

Yhteiskuntatieteiden Digital Social Science -ohjelma tarjoaa laaja-alaista tietoa ihmisten käyttäytymisestä digitaalisessa ympäristössä älykkäiden teknologioiden parissa. Sociotechnical Systems and Sustainability Transitions -maisteriohjelmassa analysoidaan energia-, vesi- ja elintarvikejärjestelmien yhteiskunnallisia, taloudellisia, poliittisia ja teknologisia näkökulmia sekä kehitetään näitä järjestelmiä resurssikestävämpään suuntaan.

Viestintätieteiden Global Communications and Clean Air, Water and Energy -maisteriohjelmassa opitaan analysoimaan, arvioimaan ja havaitsemaan disinformaatiota sekä strategisia narratiiveja, jotka muovaavat kestävyyden ja vihreän siirtymän näkökulmia paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.

Hakeminen maisteri- ja kandidaattiohjelmiin

  • Hakuaika suomen- ja englanninkielisiin maisteriohjelmiin alkaa 1.12.2023 klo 8 ja päättyy 17.1.2024 klo 15.
  • Hakuaika englanninkielisiin kandidaattiohjelmiin alkaa 3.1.2024 klo 8 ja päättyy 17.1.2024 klo 15.
  • Hakuaika suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin alkaa 13.3.2024 klo 8 ja päättyy 27.3.2024 klo 15.
  • Kaikkiin ohjelmiin haetaan osoitteessa opintopolku.fi.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy