Maksuton harrastaminen pysyväksi toimintamalliksi Helsingin peruskouluissa

Kuva: Juho Nurmi

14.1.2023 Helsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala

Koulupäivän jälkeiset maksuttomat harrastukset jatkuvat maanantaina 16.tammikuuta alkaen kaikissa Helsingin peruskouluissa. Valikoimassa on yli 30 erilaista lasten ja nuorten toivomaa harrastusta, joista 3.–9. luokkien oppilaat voivat valita itselleen mieluisan. Kirjaus nuorisolakiin vakiinnuttaa Harrastamisen Suomen mallin mukaisen harrastustoiminnan pysyväksi toimintamuodoksi Helsingissä.

Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden koordinoimasta Harrastamisen Suomen mallin toiminnasta on tullut pysyvä toimintamuoto Helsingissä. Harrastamisen Suomen mallin kirjaaminen 1.1.2023 voimaan tulleeseen nuorisolakiin takaa koulupäivän yhteyteen nivotun maksuttoman harrastustoiminnan jatkuvuuden.

”Harrastamisen Suomen mallin kirjaaminen nuorisolakiin turvaa mallin pysyvyyden ja mahdollistaa toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen”, iloitsee aluepäällikkö Tiina Hörkkö Helsingin kaupungin nuorisopalvelusta.

Helsingin peruskouluissa tarjottava harrastusvalikoima perustuu oppilaiden toiveisiin. Lasten ja nuorten toiveet on selvitetty valtakunnallisen koululaiskyselyn ja kaupungin omien koulukohtaisten kyselyjen kautta. Valikoimassa on yli 30 erilaista harrastusta, joista oppilaat voivat valita itselleen mieluisan. Harrastamisen Suomen mallin toiminnassa Helsingissä mukana olleilta oppilailta saatu palaute on ollut erittäin positiivista.

”Oon halunnut harrastaa kiipeilyä pitkään ja tykkään tästä harrastuksesta”, kertoo Kalasataman peruskoulun 7.luokan oppilas toiveharrastuksensa toteutumisesta. ”Tämä harrastus on niin eeppinen, että tippuu blehat Cledokselta!” kuvailee eräs 10-vuotias oppilas Harrastamisen Suomen mallin kuvataideharrastusta, johon hän osallistuu kerran viikossa Montessorikoululla. Nämä ilahduttavat harrastajien kommentit ovat syksyn 2022 palautekyselystä.

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden lisääminen. Toimintamallin kautta halutaan tavoittaa etenkin niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole harrastuksia.

”Tänä vuonna tiivistämme yhteistyötä etsivän harrastustyön nuorisotyöntekijöiden ja koulujen oppilashuollon kanssa. Tavoitteenamme on löytää lisää harrastamattomia lapsia ja nuoria harrastusten pariin”, kertoo Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden projektipäällikkö Irma Sippola.

Harrastustoiminnan järjestäminen koulujen tiloissa ja niiden lähiympäristössä madaltaa kynnystä osallistua harrastukseen. Tämä on erityisen tärkeää niille lapsille ja nuorille, joiden vanhemmilla ei ole mahdollisuuksia tukea harrastamista.

“Harrastamisesta koulupäivien yhteydessä on tullut luonteva osa kouluilla järjestettävää toimintaa” sanoo Helsingin kaupungin perusopetuksen aluepäällikkö Kimmo Mustonen. ”Harrastusten positiiviset vaikutukset heijastuvat koulutyöhön ja oppimiseen, joten Harrastamisen Suomen mallin vakiintuminen pysyväksi toimintamuodoksi on erittäin tärkeä asia lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta”, jatkaa Mustonen.

Helsingissä on myös yli 60 nuorisotaloa ja toimipaikkaa, joissa järjestetään nuorille suunnattuja maksuttomia harrastuksia ja muuta toimintaa. Tutustu Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden järjestämään monipuoliseen harrastustarjontaan nuorten.hel.fi-sivustolla.

Harrastamisen Suomen malli on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hanke, jonka tarkoituksena on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia. Helsinki on sitoutunut rakentamaan maksuttomasta, koulupäivän jälkeen järjestettävästä harrastustoiminnasta pysyvän toimintamallin, mikä tuo jatkuvuutta matalan kynnyksen harrastustoimintaan. Harrastuksia tarjotaan Helsingin kaikissa peruskouluissa 3.–9.-luokkalaisille koulujen tiloissa tai niiden lähiympäristössä koulupäivän jälkeen, ennen klo 17. Harrastuksia järjestetään myös Helsingissä toimivissa valtion, sopimus- ja yksityiskouluissa. Harrastusvalikoimaa täydennetään ja ryhmien määrää kasvatetaan koko ajan.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy