Mannerheimintien peruskorjaus alkaa maaliskuussa – urakoitsijaksi valittu VM Suomalainen Oy

Urakan lopputuloksena on perusteellisesti korjattu katu, jolla on tilaa kaikille kulkijoille liikennevälineestä riippumatta. Havainnekuva: Kai Hakala / Ramboll

2.2.2023 Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Mannerheimintien peruskorjaus eli Helsingin tähän mennessä suurin katutyö alkaa 6. maaliskuuta 2023, jolloin työmaa käynnistyy valmistelevilla töillä. Peruskorjauksen urakoitsijaksi on valittu VM Suomalainen Oy.

Helsingin kaupungin rakennusten ja yleisten alueiden jaosto valitsi VM Suomalainen Oy:n Mannerheimintien peruskorjauksen urakoitsijaksi kokouksessaan 12. tammikuuta 2023. Kilpailutus on tehty hinnan ja laadun perusteella, ja urakoitsijan valinnassa hinnan painotus oli 60 prosenttia ja laadun painotus 40 prosenttia.

Vertailun perusteella VM Suomalainen Oy teki kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen. Hankinta on tehty neuvottelumenettelynä, ja Mannerheimintie peruskorjataan projektinjohtourakkana.

”Potentiaaliset urakoitsijat kävivät kaupungin kanssa kolmivaiheisen neuvottelukierroksen ennen lopullisten tarjoustensa jättämistä. Neuvotteluiden tavoitteena oli täsmentää urakkakokonaisuutta sekä saada etsittyä parhaat mahdolliset ratkaisut peruskorjauksen toteuttamiseksi”, yksikön päällikkö Liisa Taskila kaupunkiympäristön toimialalta avaa urakoitsijan hankintaa.

Rakentamista niin kadun päällä kuin alla

Katutyö aloitetaan 6. maaliskuuta 2023 valmistelevilla töillä, jolloin rakennetaan muun muassa liikennejärjestelyitä. Mannerheimintie peruskorjataan Postikadun ja Reijolankadun väliseltä osuudelta. Katutyön aikana uusitaan vanha, noin satavuotias kunnallistekniikka. Kunnallistekniikalla tarkoitetaan kadunalaisia vesihuollon putkistoja, kaukolämpö- ja kaukojäähdytysputkistoja sekä sähkö- ja telekaapeleita.

Katutyön aikana peruskorjataan myös Baanan ylittävä Mannerheimintien silta Kiasman ja Pikkuparlamentin välillä. Lisäksi katupinnat uusitaan sekä rakennetaan uudet raitiotiekiskot 2,6 kilometrin matkalle. Peruskorjaus sujuvoittaa liikennettä sekä parantaa turvallisuutta, kun esimerkiksi pyörä- ja jalkakäytävät erotetaan toisistaan.

Peruskorjaus tehdään kahdessa osassa. Ensiksi rakennetaan Postikadun ja Runeberginkadun välinen osuus, minkä jälkeen siirrytään Runeberginkadun ja Reijolankadun väliselle osuudelle. VM Suomalainen Oy on urakoitsijana molemmilla osuuksilla. Tavoitteena on, että työt päättyvät vuoden 2025 loppuun mennessä.

Katutyö vaikuttaa alueella liikkumiseen

Katutyö aloitetaan Postikadun suunnasta edeten kohti pohjoista. Peruskorjauksella on mittavat vaikutukset alueella liikkumiseen. Työt aiheuttavat muutoksia sekä kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen että moottoriajoneuvojen reitteihin. Liikennejärjestelyt muuttuvat useaan kertaan töiden edetessä. Kulkureitit opastetaan maastossa mahdollisimman selkeästi.

Mannerheimintiellä on käytössä yksi ajokaista molempiin suuntiin koko urakan ajan. Urakka-alueen läpi kulkeviin raitiovaunu- ja linja-autoreitteihin tulee muutoksia. Muun muassa raitiolinjat 4 ja 10 ajavat Töölön kautta. HSL kertoo joukkoliikenteen muutoksista helmikuun aikana sivuillaan hsl.fi sekä muissa kanavissaan.

Töiden aikana alueella voi liikkua edelleen kävellen, pyörällä, pyörätuolilla, autolla ja joukkoliikenteellä, mutta matkat voivat kestää totuttua pidempään. Asukkaiden on hyvä varata tavallista enemmän aikaa alueella liikkumiseen ja suosia mahdollisuuksien mukaan joukkoliikennettä. Kiinteistöille pääsy turvataan.

Kaupunki kertoo tarkemmin työmaan vaikutuksista ja liikennejärjestelyistä lähempänä urakan alkamista. Urakalle perustetaan omat viestintäkanavansa, joista asukkaat ja yritykset voivat seurata katutyön etenemistä.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy