Metsähallituksessa alkavat muutosneuvottelut henkilöstön vähentämiseksi

Metsähallitus on ilmoittanut tänään 18.10. alkavista muutosneuvotteluista, joiden piirissä on 460 vakituisessa työsuhteessa olevaa henkilöä. Neuvottelut voivat johtaa enimmillään 60 henkilön irtisanomiseen, minkä lisäksi määräaikaisia työsuhteita päättyy runsaasti vuoden vaihteessa ilman työsopimuksen uusimista.

Muutosneuvottelut koskevat Metsähallituksen Luontopalveluita sekä Metsähallitus-konsernin yhteisiä toimintoja. Ne eivät koske mm. Metsätalous Oy:tä, Kiinteistökehitystä tai Eräpalveluja.

Metsähallituksen luontopalvelut hoitavat mm. Suomen kansallispuistoja ja retkeilyalueita, joiden käyttö on korona-ajan jäljiltä korkealla tasolla ja käyttöpaine on suuri. Valtion talousarvioesitys johtaa noin 8 miljoonan euron säästötavoitteeseen Metsähallituksen luontopalveluissa vuonna 2024.

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n (Meto) Metsähallituksen pääluottamusmies Tapani Pennanen vaatii, että irtisanottavien määrä on minimoitava ja tehtävämuutosten oltava järkeviä:

– Nyt on ensisijaisesti tehtävä talon sisäisiä tehtäväjärjestelyjä ja etsittävä tehtäviä muista Metsähallituksen yksiköistä. Ihmisten muutosturvasta on huolehdittava, muistuttaa Pennanen.

Metsäasiantuntijoiden järjestö näkee tilanteen täysin kestämättömäksi.

– Valtion tulo- ja menoarviossa on huomioitava Metsähallituksen määrärahatarpeet, sanoo metsäasiantuntijoiden järjestön puheenjohtaja Stefan Borgman.

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy