Päijät-Hämeen kuntien työvoiman saatavuusluvut ennallaan – tulos silti heikko

01.2.2023 Keva

Kevan teettämä kuntapäättäjäbarometri kertoo kuntien työvoimasaatavuuden heikentyneen entisestään.

Päijät-Hämeen kuntapäättäjistä 59 prosenttia kertoo, että omassa kunnassa ei ole ollut saatavissa avoimiin vakanseihin riittävästi osaavia työntekijöitä. Kuntapäättäjien arvio työvoiman saatavuudesta on samalla tasolla kuin vuonna 2021, jolloin 60 prosenttia alueen kuntapäättäjistä kertoi haasteista löytää osaavia työntekijöitä. Valtakunnallisesti noin kolme neljästä (73%) poliittisesta päättäjästä arvioi, että osaavia työntekijöitä ei ole ollut saatavissa avoimiin vakanseihin ja kuntien johtavista viranhaltijoista tilanteen arvioi vielä synkemmäksi ja jopa neljä viidestä (79%) kuntien virkamiesjohtajasta kertoi, että hakijoita ei ole löytynyt.

Työvoiman saatavuushaasteet ovat kasvaneet valtakunnallisesti erityisesti pienissä 10 000 – 49 000 asukkaan (63 % v. 2021 – 76% v.2022) ja keskisuurissa 50 000 – 100 000 asukkaan kunnissa (66 % v. 2021 – 73% v.2022). Kuntapäättäjäbarometrin vastaajat kertovat, että pulaa on erityisesti sosiaali- ja terveysalan (65%) sekä sivistystoimialan ammattilaisista (45%). Kasvu sivistysalan osaajien suhteen on huomattavaa verrattuna viime vuoteen +13 prosenttiyksikköä.

Palkkaa käytetään aiempaa useammin uusien työntekijöiden houkutteluun

Kevan kuntapäättäjäbarometrin mukaan kunnissa on panostettu työntekijöiden houkuttelemiseen palkalla (32%). Esillä olleista keinoista on palkalla houkuttelu yleistynyt eniten (+15 pros. yks.) vuoden 2021 kyselyyn verrattuna. Maakuntatarkastelussa erityisesti Lapissa ja Varsinais-Suomessa on houkuteltu työntekijöitä paremmalla palkalla. Päijät-Hämeen päättäjistä 28 prosenttia kertoo, että erityisesti palkalla on kuntaan houkuteltu työntekijöitä.

– Keva on kysynyt kuntapäättäjien näkemyksiä työvoiman saatavuudesta nyt kolmena vuonna peräkkäin ja nyt tulokset ovat jo äärimmäisen hälyttäviä. Kolme neljästä kuntapäättäjästä ja viranhaltijoista neljä viidestä kertoo, että on haastavaa saada avoimiin työpaikoihin osaavia työntekijöitä. Toisaalta on mukava huomata, että kunnissa on ryhdytty totiseen toimeen työntekijöiden houkuttelemiseksi. Kaikki merkit näyttävät siltä, että osaajapula kuntasektorilla on nyt tullut jäädäkseen ja tätä osaltaan pitää yllä se, että suuret ikäluokat ovat runsain määrin nyt joko jääneet tai jäämässä eläkkeelle, kertoo Kevan johtava asiantuntija Ismo Kainulainen.

Kuntatyöntekijöiden työhyvinvointi esillä neljästä viidessä kunnassa

Jopa yli neljä viidesosaa (84%) poliittisista päättäjistä kertoo, että kuntahenkilöstön työhyvinvoinnista on käyty omassa kunnassa poliittista keskustelua.

Keskustelun lisäksi kaksi kolmesta vastaajasta (66 %) kertoo, että työhyvinvointiin ja työkykyyn panostamisesta on tehty strateginen valinta omassa kunnassa. Vuoden takaiseen verrattuna huomattavasti suurempi osa (+17 pros. yks.) kertoo, että strateginen valinta on tehty omassa kunnassa. Päijät-Hämeen päättäjistä 84 prosenttia kertoo, että keskustelua työhyvinvoinnista on käyty poliittista keskustelua ja jopa 82 prosenttia kertoo, että strateginen valinta työhyvinvointiin ja työkykyyn panostamisesta on kunnassa tehty.

Vajaa kaksi kolmasosaa (62%) poliittisista päättäjistä kertoo omassa kunnassa seurattavan kuntahenkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin tilaa valtuuston kokouksissa. Seuranta on yleisempää suuremmissa kunnissa.

– On pelkästään positiivinen asia, että kuntien työntekijöiden työhyvinvointi on noussut mukaan myös kuntien poliittiseen keskusteluun. Erityisen positiivisena pidän sitä, että lähes kaksi kolmesta vastaajasta kertoo omassa kunnassa tehdyn strateginen valinta työhyvinvointiin ja työkykyyn panostamisesta. Strateginen työkykyjohtaminen on aivan keskeinen väline kuntien työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämisessä ja tämä on merkittävä tekijä mahdollisten työkyvyttömyyteen vaikuttavien tekijöiden määrätietoisessa pienentämisessä, toteaa johtava asiantuntija Ismo Kainulainen.

Henkilöstön työhyvinvointi ja työkyky nähdään kehittyvän positiivisesti

Suurempi osa päättäjistä uskoo kunta-alan henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn kehittyvän positiiviseen (44%) kuin negatiiviseen (23%) suuntaan tulevina vuosina. Edellisvuoden kyselyyn verrattuna kuntapäättäjien arviot aiheeseen liittyen ovat muuttuneet positiivisempaan (+6 pros. yks.) suuntaan. Vastaajat uskovat, että sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä hyvinvointialueille voidaan keskittyä paremmin rajatumpaan määrään työntekijöitä ja panostaa työhyvinvointiin. Päijät-Hämeen kuntapäättäjistä 53 prosenttia näkee kuntien työhyvinvoinnin ja työkyvyn parantuvan tulevina vuosina ja 16 prosenttia ennakoi heikkenevän.

Yli puolet poliittisista päättäjistä (51%) ja virkamiesjohdosta (56%) näkee kunnanvaltuutetun roolin kuntahenkilöstön työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen edistämisessä vähintään jokseenkin merkittävänä. Kuntapäättäjien vaikutusmahdollisuudet kuntahenkilöstön työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen edistämisessä nähdään liittyvän pääosin budjettivalmisteluun ja siten käytettävissä olevien resurssien määrään.

Keva on lähestynyt suomalaisia ja ehdottanut, että suomalaisten työkyvystä huolehtiminen nostetaan politiikan keskiöön. Keva haluaa kiinnittää puolueiden ja eduskuntavaaliehdokkaiden huomion suomalaisen työvoiman ja erityisesti julkisen alan henkilöstön työkykyyn ja työhyvinvointiin – sekä ennen kaikkea työkykyjohtamiseen ja työterveyshuoltokäytäntöihin, joilla niitä voidaan parantaa.

Keva toivoo, että maan hallitus ottaa jatkossa yhä vahvemmin suomalaisen työvoiman työkyvyn ylläpitämisen, työkykyjohtamisen parhaiden käytäntöjen edistämisen ja työvoimapulan helpottamisen yhdeksi keskeiseksi strategiseksi mittariksi talous-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikassa.

 

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy