Poikkeusluvat valkoposkihanhien karkottamiseen syysmuuttokaudella 2023

Valkoposkihanhia muuttomatkalla. Kuva: Unto Rönkkönen/Uutislähde

Syksyllä 2023 yhteensä 404 tilalla on poikkeuslupa valkoposkihanhien karkottamiseen pelloilta. Tänä vuonna ei ole myönnetty poikkeuslupia valkoposkihanhien kuoliaaksi ampumiseen, mutta aiemmin myönnetyillä luvilla saa ampua yhteensä 5455 valkoposkihanhea. Poikkeusluvat on myönnetty vakavien viljelyvahinkojen torjumiseen.

Valkoposkihanhi on rauhoitettu laji, joten sen häirintä on luonnonsuojelulain 70 §:n mukaisesti kielletty erityisesti lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muutoin elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla. Rauhoitettujen lintujen häirintää koskevat poikkeusluvat myöntää Varsinais-Suomen ELY-keskus. Tänä syksynä ei ole haettu poikkeuslupia valkoposkihanhien karkottamiseen, mutta 404 tilalla on voimassa aiemmin myönnetty lupa.

Poikkeusluvilla valkoposkihanhien karkottaminen on sallittu syysmuuttokaudella aikavälillä 20.8.–31.10. Syksyllä karkotuksessa voi käyttää kovaäänisiä äänipelotteita ja viime vuonna myönnetyillä luvilla myös valkoposkihanhien kuoliaaksi ampumista. Tällaisia lupia on voimassa 170 tilalla. Viljelijöille on myönnetty tilakohtainen ampumiskiintiö, joka on 20–40 valkoposkihanhea tilan peltopintalasta riippuen (yhteensä 5455 valkoposkihanhea). Ammutut linnut tulee hävittää. Viime vuonna poikkeusluvilla ammuttiin vajaa 800 valkoposkihanhea, kun luvilla oli sallittu 12 515 valkoposkihanhen ampuminen.

Tänä vuonna poikkeuslupia valkoposkihanhien kuoliaaksi ampumiseen ei ole enää myönnetty, sillä Luonnonvarakeskuksen (Luke) alustavien tutkimustulosten mukaan paukkupatruunan käyttäminen on toimiva karkotuskeino. Kaikkia poikkeuslupia koskee raportointivelvollisuus, ja poikkeuslupapäätös tulee olla mukana toimenpiteitä tehtäessä ja se tulee näyttää pyydettäessä.

ELY-keskukset

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy