Pyöräilyn tehostetun talvihoidon verkosto laajenee

Tehostetusti hoidettujen pyörä- ja kävelyreittien verkosto laajenee noin 105 kilometriin talvikaudeksi 2023–2024. Uusia reittejä tulee yhteensä noin 10 kilometriä pyöräliikenteen pääreiteille muun muassa Munkkiniemeen ja Käpylään. Herttoniemessä ja Mellunkylässä urakoitsija pyöräilee auraamillaan reiteillä laadun parantamiseksi.

Tehostetun talvihoidon reitit palvelevat myös kävelijöitä, sillä ne ovat suurimmaksi osaksi yhdistettyjä jalankulku- ja pyöräväyliä. Viereiset erotellut jalkakäytävät hoidetaan myös pääosin tehostetusti.

Tehostetun talvihoidon reiteistä noin puolet hoidetaan harjasuolaamalla ja puolet aurausta tehostamalla. Harjasuolaus tarkoittaa, että lumi poistetaan harjaamalla ja liukkaudentorjuntaan käytetään liuossuolaa perinteisen aurauksen ja hiekoituksen sijaan. Tehostetun aurauksen reitit pidetään alkutalvena hiekattomina, ja satunnainen liukkaus torjutaan suolalla. Talviolosuhteissa siirrytään perinteiseen talvihoitoon, jota tehdään tehostetusti.

Harjasuolauksen ja tehostetun aurauksen ohella kaupungin oma urakoitsija Stara kokeilee uusia menetelmiä laadun parantamiseksi. Staran hoitovastuulle siirtyvällä Lehtisaaren ja Taka-Töölön välisellä reitillä sohjonpoistoa parannetaan kumiterällä ja liukkautta torjutaan liuossuolalla. Radanvarren reitille käyttöön tulee auran ja harjan yhdistelmä, ja liukkautta torjutaan liuossuolalla.

Työmaat vaikuttavat myös tehostetun talvihoidon reitteihin ja hoitomenetelmiin. Mikäli tehostetun talvihoidon kalustolle ei ole riittäviä tiloja työmaalla, toteutetaan talvihoito perinteisillä menetelmillä. Aurausta pyritään mahdollisuuksien mukaan tehostamaan.

Laadunvalvontaa pyörän selästä

Tänä talvena kahdella reitillä kokeillaan urakoitsijan omavalvontaa pyöräilemällä. Herttoniemen ja Mellunkylän reiteillä lumiaurakuskit ja muut urakoitsijan edustajat pyöräilevät auraamillaan reiteillä. Velvollisuus pyörän selästä tehtävään omavalvontaan tulee muihinkin urakoihin sitä mukaan, kun sopimukset uusitaan.

”Tavoitteena on, että kunnossapidon laatu paranee. Pyöräilemällä hoitamillaan reiteillä talvihoidon urakoitsija saa paremman ymmärryksen pyöräväylien senhetkisistä olosuhteista ja muista laatuun vaikuttavista tekijöistä. Tätä samaa keinoa on käytetty hyvällä menestyksellä esimerkiksi Oulussa”, sanoo projektipäällikkö Antti Takkunen kaupunkiympäristön toimialalta.

Tehostetun talvihoidon laajentaminen on osa pyöräliikenteen kehittämisohjelmaa. Talvihoitoa parantamalla pyritään luomaan edellytykset turvalliseen ja sujuvaan pyöräilyyn myös talvella. Runsaammat lumisateet ja kelien vaihtelu aiheuttavat kuitenkin liikkumiseen väliaikaista häiriötä.

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy