Saamelaiskäräjät tapasi Etyjin vähemmistövaltuutetun Inarissa

Etyjin vähemmistövaltuutettu Kairat Abdrakhmanov ja Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso. Kuva: Johanna Alatorvinen / Saamelaiskäräjät.

20.02.2023, Saamelaiskäräjät

Etyjin vähemmistövaltuutettu Kairat Abdrakhmanov vieraili Inarissa 15.-16.2.2023. Vierailun aikana vähemmistövaltuutettu tapasi Saamelaiskäräjien puheenjohtajan Tuomas Aslak Juuson ja toisen varapuheenjohtajan Leo Aikion. Lisäksi Saamelaiskäräjien toimielimistä inarinsaamelaisasiain neuvottelukunta ja nuorisoneuvosto tapasivat vähemmistövaltuutetun.

– Kiitän vähemmistövaltuutettua tärkeästä vierailusta. Keskustelimme saamelaisille ajankohtaisista asioista, kuten saamelaiskäräjälain uudistamisen aiheuttamasta yleisestä tilanteesta ja sen tuomista jännitteistä. Lisäksi vähemmistövaltuutettu oli kiinnostunut mm. ilmastonmuutoksen vaikutuksesta saamelaisiin perinteisiin elinkeinoihin ja kulttuuriin, sekä Saamelaiskäräjien mahdollisuuksista vaikuttaa päätöksentekoon, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Inarin vierailun aikana vähemmistövaltuutettu tapasi myös saamelaisten kotiseutualueen kuntien edustajia, totuus- ja sovintokomission edustajia ja saamelaisjärjestöjä, sekä kuuli saamelaisten perinteisten elinkeinojen ajankohtaisesta tilanteesta.

Tapaamisten lisäksi vähemmistövaltuutettu vieraili Yle Sápmin toimituksessa ja inarinsaamenkielisessä kielipesässä. Lisäksi vähemmistövaltuutettu vieraili varapuheenjohtaja Leo Aikion luona ja tutustui lähemmin poronhoitoon.

Varapuheenjohtaja Leo Aikio kertoo poronhoidosta vieraille. Kuvassa Aikion lisäksi vasemmalta vähemmistövaltuutettu Kairat Abdrakhmanov, sekä vähemmistövaltuutetun toimistosta Zhazira Kul-Mukhammed, Mitra Jalali ja Anton Thomsen. Kuva: Johanna Alatorvinen / Saamelaiskäräjät.

Etyjin vähemmistövaltuutettu pyrkii ehkäisemään ja lievittämään jännitteitä, jotka liittyvät kansallisiin vähemmistöihin Etyjin alueella. Työssä korostuu hiljainen diplomatia ja eri osapuolten välisen yhteistyön tukeminen.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy