Saamelaiskäräjillä luottamus yksimielisenä annetun saamelaiskäräjälakiesityksen läpimenoon eduskunnassa

Saamelaiskäräjälakiesityksen käsittely eduskunnassa alkaa. Yksimielisenä annetun lakiesityksen hyväksyminen korjaisi YK:n toteamat ihmisoikeussopimusten loukkaukset Suomessa.  

Pääministeri Petteri Orpon (kok) hallituksen esitys saamelaiskäräjälaiksi etenee eduskunnan lähetekeskusteluun 14.2. Myös Saamelaiskäräjien hallitus on paikalla seuraamassa keskustelua.

– Meillä on luottamus suomalaisen yhteiskunnan kykyyn vihdoin ratkaista saamelaiskäräjälain uudistus, sillä eduskunnan käsittelylle on nyt poikkeuksellisen hyvät lähtökohdat, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi.

Puheenjohtaja Näkkäläjärvi painottaa kolmea asiaa.

– Ensinnäkin saamelaiskäräjälakiesitys on kirjattu selkeästi sekä pääministeri Orpon hallitusohjelmaan että hallituksen kesällä antamaan yhdenvertaisuustiedonantoon. Toiseksi Saamelaiskäräjät kävi lakiesityksestä hyvän neuvottelun oikeusministeri Leena Meren (ps) kanssa, ja saimme neuvottelutuloksen hyvässä hengessä.

– Mikä tärkeintä, Orpon hallitus antoi hallituksen esityksen saamelaiskäräjälaista eduskunnalle yksimielisenä, puheenjohtaja Näkkäläjärvi jatkaa.

Saamelaiskäräjälailla on suuri merkitys saamelaisyhteisölle

Saamelaiskäräjälain uudistus on ollut käynnissä yli kymmenen vuotta, ja sitä on valmistellut kolme toimikuntaa vuodesta 2012 lähtien. Lakiesitys pohjautuu kansliapäällikkö Pekka Timosen toimikunnan mietintöön.

Pitkittyneen prosessin loppuunsaattamisella olisi suuri merkitys saamelaisyhteisölle.

– Saamelaiskäräjälain uudistus on vienyt valtavasti pienen yhteisömme voimavaroja. Saamelaiskäräjien lisäksi lukuisat yhdistykset, yhteisöt ja vapaaehtoiset ovat käyttäneet paljon aikaa lakiuudistukseen, sanoo Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Leo Aikio.

– Kun laki saadaan vihdoin läpi, nämä resurssit vapautuvat muuhun tärkeään työhön. Voisimme panostaa enemmän Suomessa elävän kolmen saamen kielen elvytykseen, kulttuurin vahvistamiseen ja ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön, sanoo I varapuheenjohtaja Aikio.

Hyvä yhteistyö luo uskoa lain läpimenoon

Saamelaiskäräjillä on luottamus, että lakiesitys menee tällä kertaa läpi. Yksimielisen hallituksen esityksen lisäksi myös oppositiossa on puolueita, jotka tukivat viime kaudella Timosen toimikunnan työhön pohjautuvaa saamelaiskäräjälakiesitystä ja ovat osoittaneet tukeaan myös nyt.

– Meillä on ollut hyvää yhteistyötä pääministeri Orpon hallituksen kanssa viime saamelaiskäräjäkaudella aina hallitusneuvotteluista asti. Odotamme, että hyvä yhteistyö jatkuu nyt uudella kaudella ja sovitusta hallitusohjelmakirjauksesta pidetään kiinni. Kyseinen lakiesitys on pääkohdiltaan samanlainen kuin Timosen toimikunnan lakiesitys ja uskon ja toivon, että useat oppositiossa istuvat kansanedustajat tulevat tukemaan hallituksen esitystä, sanoo Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

– Lakiesitys on tärkeä, koska se korjaisi Suomessa vallitsevan kansainvälisten ihmisoikeussopimusten loukkaustilan, sanoo II varapuheenjohtaja Juuso.

Lisätietoja lakiuudistuksesta:

Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontaelimet (YK:n ihmisoikeuskomitea ja rotusyrjinnän vastainen komitea) antoivat vuosina 2019 ja 2022 Suomelle langettavat päätökset liittyen saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Kansliapäällikkö Pekka Timosen toimikunnan mietintöön perustuvan saamelaiskäräjälakiesityksen tarkoituksena on toteuttaa nämä valvontaelinten ratkaisut ja poistaa ihmisoikeusloukkaukset.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan hallituksen esitys saamelaiskäräjälaista annetaan vuoden 2023 loppuun mennessä kansliapäällikkö Timosen toimikunnan työn pohjalta yhteistoiminnassa Saamelaiskäräjien kanssa.

Myös valtioneuvoston tiedonannossa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa elokuussa 2023 todetaan, että hallituksen esitys saamelaiskäräjälaista annetaan hallitusohjelman mukaisesti vuoden 2023 loppuun mennessä yhteistoiminnassa Saamelaiskäräjien kanssa.

Saamelaiskäräjät ja oikeusministeriö neuvottelivat saamelaiskäräjälakia koskevasta esitysluonnoksesta saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisesti joulukuussa 2023 ja saavuttivat neuvottelutuloksen hyvässä hengessä.

Orpon hallitus antoi Pekka Timosen toimikunnan mukaisia perusratkaisuja noudattavan saamelaiskäräjälakiesityksen eduskunnalle yksimielisenä joulukuussa 2023.

Saamelaiskäräjät

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy