Saunamestari Killalta suomalaisen saunan tunnusmerkistö

18.04.2023

Saunamestari Kilta on julkaissut suomalaisen saunomisen tunnusmerkistön, koska Kilta haluaa turvata suomalaisen saunan pysyvän saunana myös tuleville sukupolville. Tunnusmerkistö on tärkeä, sillä käsitys aidosta suomalaisesta saunasta on hämärtynyt – jopa Suomessa. Nämä tunnusmerkit perustuvat hyväksi todettuihin ja perinteisiin saunoihin sekä saunomistapoihin kunnioittaen tuhatvuotista suomalaista savusaunaperinnettä.

Suomalaisen saunan tunnusmerkit, Saunamestari Kilta ry, 2023:

Suomalainen sauna on kylpymuoto, jossa kuumassa (70–100°C) huonetilassa kiukaan kuumennetuille kiville vettä luomalla tai kaatamalla  saadaan aikaan veden höyrystyminen. Saunojien iholle kulkeutuva ja tiivistyvä vesihöyry aiheuttaa tuntemuksen kosteasta ja kuumasta aallosta, löylystä. Löyly lisää hetkellisesti saunatilan kosteutta ja kuumuuden tunnetta.

Ennen saunomista on suositeltavaa peseytyä, mikä edesauttaa saunatilan puhtaanapitoa ja tekee saunomisesta kaikille miellyttävämmän kokemuksen.

Löylyttelyn yhteydessä koivunoksista punotun vihdan tai vastan käyttö syventää saunomisen tunnelmaa ja nautintoa, puhdistaa ihoa sekä tehostaa lämmön vaikutusta kehoon. ´

Löylyjen välissä vilvoitellaan saunatilan ulkopuolella. Löylyttelyn ja vilvoittelun vuorottelua jatketaan joitakin kertoja, kukin saunoja halunsa mukaan. Lopuksi peseydytään, levähdetään hetki ja pukeudutaan.

Suomalaisen saunan tunnusmerkkejä

Saunatila

 • Seinät ja katto ovat yleensä puuta tai puuverhoiltuja.
 • Saunassa on yleensä ikkuna.
 • Saunan koko huomioitava suhteessa laudepaikkojen tarpeeseen.
 • Hule- ja pesuvedet johdetaan saunatilasta ulos.

Lämpö ja kosteus

 • Löylyhuoneen lämpö saunottaessa on noin 70–100 °C mitattuna saunojan pään korkeudelta.
 • Saunottaessa ilmankosteutta ja kuumuuden tunnetta voidaan nostaa löylyä luomalla tai vettä kaatamalla

Kiuas

 • Metallirakenteinen, muurattu tai ladottu.
 • Kiukaan kivet lämmitetään yleensä sähköllä tai polttopuulla.
 • Kiukaan teho on saunan tilavuuden ja sisämateriaalien mukaan oikein valittu.
 • Puulämmitteisessä kiukaassa käytetään kuivaa polttopuuta.

Lauteet

 • Korkeus: ylälauteen etäisyys katosta 1,1 metriä (savusaunoissa 1,2 m) ja jalkalaude kiukaan kivipinnan yläpuolella.
 • Laudepinnat ovat puuta.

Ilmanvaihto

 • Huolehditaan riittävästä ilmanvaihdosta.
 • Puulämmitteiselle kiukaalle on riittävä korvausilman saanti.
 • Suositellaan säädettäviä venttiilejä (energiaystävällisyys).

Puhtaus ja löylyvesi

 • Saunan puhtaus on edellytys miellyttävälle kylpykokemukselle.
 • Käytetään puhdasta, lämmintä vettä.

Turvallisuus

 • Rakennusmateriaalien valinnassa kiinnitetään huomiota niiden paloturvallisuuteen.
 • Saunojen tulee olla turvallisia ja helppokulkuisia myös liikunta- ja näkörajoitteisille henkilöille.
 • Riittävä valaistus on edellytys turvalliselle liikkumiselle saunassa. Suositellaan epäsuoraa valaistusta.

Saunamestari Killalta Suomalaisen saunan tunnusmerkistö – miksi?

Saunomista ja suomalaista saunaa on määritelty useaan otteeseen vuosikymmenien saatossa. Saunamestari Kilta laati oman listansa saunomisen tunnusmerkeistä keväällä 2023. Killan mielestä se on tärkeää, koska käsitys aidosta suomalaisesta saunasta on hämärtynyt – jopa Suomessa.

Saunan tunnusmerkkejä haetaan usein muoti-ilmiöistä, jotka eivät kuulu suomalaiseen saunakulttuuriin. Saunamestari Killan listaamat tunnusmerkit perustuvat hyväksi todettuihin ja perinteisiin saunoihin sekä saunomistapoihin kunnioittaen tuhatvuotista suomalaista savusaunaperinnettä.

Kilta haluaa turvata suomalaisen saunan pysyvän saunana myös tuleville sukupolville.

Sauna ja saunominen ovat lisänneet suosiotaan eri puolilla maailmaa, mistä Saunamestari Kilta on tyytyväinen. Saunojen rakentajat ja suunnittelijat noudattavat kuitenkin usein maakohtaisia rakentamisen ohjeita ja käytäntöjä, joissa ei ole otettu huomioon suomalaisen saunan tunnusmerkistöä. Toivottavasti Killan listaamat saunan tunnusmerkit ohjaavat näitäkin tekijöitä onnistuneeseen lopputulokseen – ja hyviin löylyihin.

Suomalainen saunomistapa on vapaamuotoinen, rento, tasa-arvoinen, omatoiminen, meditatiivinen tai yhteisöllinen. Turvallinen, viihtyisä ja hyvät löylyt mahdollistava saunatila on edellytys saunanautinnolle. Lääketieteellisten tutkimusten mukaan saunominen parantaa saunojan fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Saunalla ja saunomisella on Suomessa suuri merkitys kansanterveydelle.

Saunamestari Kilta ry

Vuonna 2015 perustetun Killan tehtävänä on suomalaisen saunaharrastuksen ja -kulttuurin tietämyksen yhdistäminen, edistäminen sekä ylläpitäminen. Kilta pyrkii olemaan puolueeton ja on voittoa tavoittelematon yhdistys.

Kilta valitsee vuosittain yhden tai kaksi uutta Saunamestaria. Killan jäseneksi ei voi pyrkiä, vaan Saunamestari on myönnetty arvonimi. Ensimmäinen Saunamestarin arvonimi myönnettiin 1996. Nyt saunovia Saunamestareita on 25 muutaman vanhemman jo poistuttua yhteisöstä.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy